Skoči do osrednje vsebine

Amerikanski javor | Avtor: Dušan Klenovšek

Značilnosti rastline

 • izvira iz Severne Amerike
 • V Evropi od 1688 (Velika Britanija)
 • V Sloveniji od začetka 20. stoletja 
 • priljubljena rastlina v parkih, denimo ob cestah
 • več kultivarjev, različna obarvanost listov
 • hitra začetna rast
 • listi ne spominjajo na druge vrste javorov
 • plodovi krilati, razširjanje z vetrom
 • alergen pelod.

V Sloveniji še ni zelo razširjen

 • zelo raznolika rastišča: gozdni robovi, mejice, bregovi rek in potokov, ob cestah in železnicah, urbano okolje
 • razširjanje plodov z vetrom in vodo, zakoreninjanje odlomljenih vej
 • predvsem na poplavnih območjih in rečnih bregovih
 • lahko oblikuje strnjene sestoje.

Preventivni ukrepi

 • prepoved gojenja v okrasne namene in za potrebe čebelarstva
 • prepoved prodaje vseh kultivarjev te vrste.

Odstranitev in nadzor vrste

 • odstranitev mogoča na mestih, kjer rastejo posamezne rastline
 • metoda: izkopavanje celih rastlin, žaganje nadzemnih delov večjih rastlin v kombinaciji s herbicidom, nadzor območja odstranjevanja zaradi poganjanja iz podzemnih delov.

Predstavitev vrste