Skoči do osrednje vsebine

Aligatorska alternantera (lat. Alternanthera philoxeroides)

Aligatorska alternantera | Avtor: Chris Evans, University of Illinois

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. 

V Sloveniji se v naravi ne pojavlja.

Zakonodaja