Skoči do osrednje vsebine

Slovenska vojska je hierarhična organizacija znotraj katere se pripadnice in pripadniki razporejajo glede na čine. Poznamo vojaške, podčastniške, častniške in generalske čine. Znotraj Slovenske vojske uporabljamo tudi oznake za vojaške uslužbence, ki se razporejajo v razrede.

Čini v Slovenski vojski so:

 • vojaški,
 • podčastniški,
 • častniški in
 • generalski/admiralski.

Poleg njih imamo v Slovenski vojski še nižje in višje vojaške uslužbence. Oznake razredov vojaških uslužbencev v Slovenski vojski so:

 • nižji vojaški uslužbenci,
 • višji vojaški uslužbenci.

Oznake za čine vojakov in podčastnikov so:

 • za poddesetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
 • za desetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in eno lomljeno črto;
 • za naddesetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in dvema lomljenima črtama
 • za vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
 • za višjega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in eno lomljeno črto;
 • za štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in dvema lomljenima črtama;
 • za višjega štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in tremi lomljenimi črtami;
 • za praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in eno lomljeno črto;
 • za višjega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in dvema lomljenima črtama;
 • za štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in tremi lomljenimi črtami;
 • za višjega štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in štirimi lomljenimi črtami.

Stilizirani lipovi listi na oznakah činov iz prejšnjega odstavka so izdelani reliefno. Oznake činov za vojake so rdeče, za podčastnike pa zlatorumene barve.

Oznake činov mornarjev in mornariških podčastnikov na službenih in slavnostnih uniformah so enake oznakam iz prejšnjega odstavka. Oznake so našite na spodnjem delu obeh rokavov uniforme ali na naramkah.

Čini vojakov in podčastnikov Slovenske vojske

Čini vojakov in podčastnikov Slovenske vojske

Oznake za čine častnikov so:

 • za poročnika dve ravni črti s stiliziranima lipovima listoma;
 • za nadporočnika tri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
 • za stotnika štiri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
 • za majorja ena široka in ena ozka črta s stiliziranima lipovima listoma;
 • za podpolkovnika ena široka in dve ozki črti s stiliziranimi lipovimi listi;
 • za polkovnika ena široka in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi;
 • za brigadirja ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in ena ozka črta s stiliziranim lipovim listom.

Oznake činov za mornariške častnike so:

 • za poročnika korvete širok trak;
 • za poročnika fregate ozek in širok trak;
 • za poročnika bojne ladje dva široka trakova;
 • za kapitana korvete širok, ozek in širok trak;
 • za kapitana fregate trije široki trakovi;
 • za kapitana bojne ladje štirje široki trakovi;
 • za kapitana širši in širok trak.

Čini častnikov in mornariških častnikov Slovenske vojske

Čini častnikov in mornariških častnikov Slovenske vojske

Oznake činov za generale so:

 • za generalmajorja ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in dve ozki črti s stiliziranima lipovima listoma;
 • za generalpodpolkovnika ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi;
 • za generala ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in štiri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi.
 • Vse črte in stilizirani lipovi listi na oznakah činov iz prejšnjih dveh odstavkov so zlato rumene barve.
 • Stiliziran lipov list na široki črti za označevanje brigadirskega in generalskih činov je večji kot na drugih oznakah.
 • Stilizirani lipovi listi so izdelani reliefno.

Oznake činov za admirale so:

 • za kontraadmirala širši in dva široka trakova;
 • za viceadmirala širši in trije široki trakovi;
 • za admirala širši in štirje široki trakovi.

Trakovi si sledijo v zaporedju od spodaj navzgor. Oznake za častniške in admiralske čine so zlatorumene barve. Zgornji trak za mornariške častniške in admiralske čine ima na sredini oblikovano pentljo.

Pri oznakah kapitanskega in admiralskih činov je spodnji trak širši od širokih trakov na častniških činih.

Čini generalov in admiralov Slovenske vojske

Čini generalov in admiralov Slovenske vojske

Vojaški uslužbenci

Oznake razredov vojaških uslužbencev so za nižje vojaške uslužbence od

 1. do VIII. razreda:
 • oznaka za I. razred je ravna črta;
 • oznaka za II. razred sta dve ravni črti;
 • oznaka za III. razred so tri ravne črte;
 • oznaka za IV. razred je ravna in lomljena črta;
 • za V. razred je lomljena črta;
 • oznaka za VI. razred je lomljena in ravna črta;
 • oznaka za VII. razred je lomljena in dve ravni črti;
 • oznaka za VIII. razred je lomljena in tri ravne črte.

Oznake razredov vojaških uslužbencev so za višje vojaške uslužbence od IX. do XV. razreda:

 • oznaka za IX. razred je ravna in dve prekrižani črti;
 • oznaka za X. razred sta dve prekrižani črti;
 • oznaka za XI. razred sta dve prekrižani in ravna črta;
 • oznaka za XII. razred sta dve prekrižani in dve ravni črti;
 • oznaka za XIII. razred sta dve prekrižani in tri ravne črte;
 • oznaka za XIV. razred sta dve prekrižani, ravna in lomljena črta;
 • oznaka za XV. razred sta dve prekrižani in lomljena črta.
Oznake nižjih in višjih vojaških uslužbencev

Oznake nižjih in višjih vojaških uslužbencev