Skoči do osrednje vsebine

Organizacija Slovenske vojske je enotna in se ne deli na zvrsti, obsega pa rodove: pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo, zračno obrambo, inženirstvo, jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo ter zveze.

Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile Slovenske vojske delijo na: sile za bojevanje, sile za bojno podporo, sile za zagotovitev delovanja in sile za podporo poveljevanja. Glede na sposobnost premeščanja se delijo na nepremestljive in premestljive sile. Glede na stopnjo pripravljenosti pa so sile Slovenske vojske razvrščene v sile visoke stopnje pripravljenosti, sile nizke stopnje pripravljenosti in sile z daljšim časom vzpostavitve pripravljenosti za delovanje.

Struktura Slovenske vojske

Slovenska vojska je organizirana brez delitve na zvrsti, obsega pa devet (9) rodov:

 1. pehoto,
 2. oklepne enote,
 3. letalstvo,
 4. pomorstvo,
 5. artilerijo,
 6. zračno obrambo,
 7. inženirstvo,
 8. jedrsko-radiološko-kemično-biološko obrambo in
 9. zveze.

Vrste sil

Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile Slovenske vojske delijo na:

 • sile za bojevanje,
 • sile za bojno podporo,
 • sile za zagotovitev delovanja in
 • sile za podporo poveljevanja.

Glede na sposobnost premeščanja se sile Slovenske vojske delijo na:

 • premestljive sile in
 • nepremestljive sile.

Glede na stopnjo pripravljenosti so sile Slovenske razvrščene v tri (3) skupine:

 • sile visoke stopnje pripravljenosti (od 2 do 90 dni)
 • sile nizke stopnje pripravljenosti (od 91 do 180 dni) in
 • sile z daljšim časom vzpostavitve pripravljenosti za delovanje (več kot 365 dni).

Organiziranost sil

Glede na poslanstvo so sile Slovenske vojske organizirane kot bojne skupine in odzivne sile. Glede na potrebe po usklajenem načrtovanju ter delovanju sil po konceptu skupnih združenih namenskih sil so sile organizirane po komponentah:

 • kopenska komponenta,
 • mornariška komponenta,
 • zračna komponenta in
 • specialne sile.

Stalna sestava Slovenske vojske

Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske. To so vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (oziroma vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe.

Vojašnice Slovenske vojske

Vojašnice so objekti posebnega pomena za obrambo. Vojašnica obsega objekte za nastanitev, delo in usposabljanje poveljstev, enot in zavodov s pripadajočim okolišem. V vojašnici je nastanjeno eno ali več poveljstev, enot ali zavodov. Za delovanje vojašnic skrbijo uprave vojašnic, ki jih vodijo poveljniki vojašnic.

Gorenjska

Osrednja regija

Dolenjska

Primorska

 • Vojašnica Janka Premrla Vojka

  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske

  Beblerjeva 28
  5271 Vipava

  Prikaži na zemljevidu

 • Vojašnica barona Andreja Čehovina

  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske

  Ljubljanska c. 37
  6230 Postojna

  Prikaži na zemljevidu

 • Vojaški objekt Ajševica, Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir

  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske

  Ajševica, p. p. 501
  5102 Nova Gorica

 • Vojašnica slovenskih pomorščakov

  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske

  Jadranska c. 11
  6280 Ankaran

  Prikaži na zemljevidu

 • Vojašnica Stanislava Požarja

  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske

  Kolodvorska 59
  6257 Pivka

  Prikaži na zemljevidu

Štajerska