Skoči do osrednje vsebine

O stalnem predstavništvu pri Evropski uniji Bruselj

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Nova lokacija veleposlaništva in stalnega predstavništva pri EU v Bruslju

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bruslju in Stalno predstavništvo pri Evropski uniji Bruselj se selita na novo lokacijo. V času selitve bo delovanje veleposlaništva omejeno.

Na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije v Bruslju predstavljamo in zastopamo interese države pri Evropski uniji. Prizadevamo si, da interese Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb kar najbolj vključimo v pravne akte in druge aktivnosti EU ter da imajo Slovenija in njeni državljani tako v okviru EU kar največ koristi.

Obenem tudi Slovenija doprinaša k napredku in pozitivnemu delovanju EU. Skrbimo pa tudi za ugled Slovenije preko seznanjanja EU institucij, držav in širših javnosti z dosežki, značilnostmi in stališči Slovenije. Pri tem sodelujemo in razvijamo prijateljske odnose z EU institucijami in vsemi državami EU.

Vodstvo

Od misije do predstavništva

V pristopnem obdobju Slovenije in vse do članstva v EU leta 2004 je interese države zastopala predhodnica predstavništva, misija Republike Slovenije pri Evropski uniji. Slednjo je država odprla novembra 1992, potem pa je leta 1993 z EU podpisala sporazum o sodelovanju. 10. junija 1996 sta strani sklenili Evropski sporazum – na dan, ko je Slovenija vložila prošnjo za članstvo v povezavi.

Z vstopom Slovenije v EU 1. maja 2004 pa je država v Bruslju vzpostavila tako imenovano stalno predstavništvo pri EU. Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU v Bruslju (SPBR) ima svoj dom v diplomatski četrti Bruslja.

Način in področja delovanja

Glavna naloga SPBR je predstavljanje in zastopanje interesov Slovenije v Evropski uniji, in sicer na vseh področij delovanja države. Na predstavništvu delamo svetovalci oziroma diplomati z vseh ministrstev ter služb in organov v sestavi Vlade Republike Slovenije, ki so strokovnjaki za posamezna področja.

Diplomati SPBR redno:

 • zastopamo Slovenijo in predstavljamo stališča Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije v Svetu EU pri pripravi zakonodajnih in drugih pravnih aktov EU;
 • zastopamo državo v odborih Evropske komisije, ki delujejo po postopku tako imenovane komitologije pri pripravi predlogov izvedbene zakonodaje EU;
 • zastopamo interese Slovenije v primeru očitanih kršitev (pred Komisijo in Sodiščem EU);
 • sodelujemo s poslanci Evropskega parlamenta in z ostalimi institucijami EU.

V Bruslju so naši sogovorniki tudi predstavniki preostalih 26 držav članic EU, s katerimi skupaj sestavljamo Svet EU. Del dejavnosti pa je tudi sodelovanje s predstavniki različnih interesnih združenj in nevladnih organizacij.

Diplomati SPBR pokrivamo vsa področja življenja in dela državljanov Slovenije, za katera se na področju EU urejajo pravice in obveznosti evropskih državljanov, in s tem tudi Slovencev. To zajema na primer:

 • skupno zunanjo in varnostno politiko EU,
 • pravosodje in notranje zadeve,
 • gospodarstvo, notranji trg in industrija, trgovinsko politiko,
 • finance,
 • regionalni razvoj,
 • kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, veterino,
 • okolje,
 • zdravje,
 • infrastrukturo, telekomunikacije in energetiko,
 • izobraževanje, znanost, mladino in šport,
 • zaposlovanje in socialo,
 • kulturo.

Organiziranost

SPBR vodi in organizira delo veleposlanik, Stalni predstavnik Republike Slovenije pri EU. SPBR je organiziran podobno kot delo na Svetu EU.

Vsebine aktov, ki jih na najvišji ravni sprejemajo voditelji držav in vlad ter ministri, pripravljajo na strokovni ravni tako imenovane delovne skupine svetovalcev za posamezna strokovna področja. Njihovo delo koordinirajo in pripravljajo zasedanja različnih ministrskih sestav Sveta EU stalni predstavniki in njihovi namestniki v tako imenovanih odborih Coreper I in Coreper II.

Podobno je organizirano tudi stalno predstavništvo, in sicer sodijo v:

 1. Coreper II, ki ga vodi stalni predstavnik: pravosodje in notranje zadeve, trgovinska politika, širitev EU, finance in regionalna politika. Sem sodi tudi zunanja in varnostna politika EU, ki se sicer obravnava tudi v Političnem in varnostnem odboru.
 2. Coreper I, ki ga vodi namestnik stalnega predstavnika: gospodarstvo, notranji trg in industrija, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, veterino, okolje, zdravje, infrastruktura, telekomunikacije in energetika, izobraževanje, znanost, mladino in šport, zaposlovanje in sociala ter kultur

Poleg tega deluje na predstavništvu še notranja služba oziroma sekretariat, ki opravlja naloge varovanja in protokola, glavne pisarne in upravljanja s tajnimi podatki, informatike ter finančno-računovodske naloge.

COREPER II

COREPER I

Politično-varnostni odbor (PSC)

Koordinacija COREPER II

Koordinacija COREPER I

Koordinacija PSC

Odnosi z Evropskim parlamentom

Odnosi z Združenim kraljestvom

Pravna vprašanja

Usklajevanje medresorskih politik

Politike COREPER II

Pravosodje in notranje zadeve

Trgovinska politika

Širitev

Finance in regionalna politika

Razvojno sodelovanje in mednarodna partnerstva

Politike COREPER I

Kmetijstvo in ribištvo

Zdravje

Energija

Znanost, raziskave in vesolje

Gospodarstvo, notranji trg, industrija

Telekomunikacije

Promet

Zaposlovanje in socialna politika

Okolje

Izobraževanje, mladina, kultura in šport

Politično-varnostni odbor (PSC)

Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)

Obrambni oddelek PSC

Vojaško predstavništvo

Notranje službe