Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem (in avstrijskem Štajerskem) je ena od šestih narodnih skupnosti (Volksgruppen) v Avstriji. Na generalnem konzulatu aktivno spremljamo njen položaj in skrbimo za varovanje njenih interesov.

Organiziranost slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem

Pripadniki slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem se politično povezujejo v Narodni svet koroških Slovencev (predsednik dr. Valentin Inzko), ustanovljen leta 1949, v Zvezo slovenskih organizacij (predsednik Manuel Jug), ustanovljeno leta 1955, in v Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, ustanovljeno leta 2003 (predsednik g. Bernard Sadovnik).

Enotna lista (predsednik Gabrijel Hribar) je samostojna politična stranka koroških Slovencev, odprta tudi za pripadnike večinskega naroda, ki podpirajo njen vsebinski program.

Večji del slovenskih društev in ustanov združujeta osrednji kulturni organizaciji - Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.

Odnosi Slovenija - Avstrija in položaj manjšine

Odnosi med Slovenijo in Avstrijo so nadvse dinamični. Povezujejo nas zgodovinski, kulturni in gospodarski dejavniki, ki botrujejo razvejenemu sodelovanju in številnim stikom.

Avstrija je pomemben zunanjetrgovinski partner in najpomembnejši tuji vlagatelj v Sloveniji, Slovenija pa največji uvoznik avstrijskih proizvodov na prebivalca v svetu. Za spodbujanje gospodarske povezave med Slovenijo in avstrijsko Koroško skrbijo tudi gospodarske strukture znotraj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, med katerimi gre izpostaviti Slovensko gospodarsko zvezo, ki ima status Slovenskega poslovnega kluba v tujini.

Med ključnimi vprašanji v meddržavnih donosih, ki kljub napredku ostajajo rešena le delno, je položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, kjer Slovenija nastopa v vlogi zaščitnice interesov svoje manjšine in se zavzema za dosledno uresničitev vseh pravic slovenske manjšine, ki izhajajo iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe.

Število slovenskih državljanov v Avstriji se je v zadnjem desetletju podvojilo in živijo po vsej Avstriji, največ pa jih je na Koroškem, Štajerskem in v večjih mestih, predvsem na Dunaju in v Gradcu. Slovenska izseljenska skupnost, ki se je oblikovala v 60-tih in 70-tih letih, živi tudi na Predarlskem, kjer se povezuje v okviru Folklorne skupine Lipa, Slovenskega planinskega društva in Slovenskega kulturnega društva Mura.

Šolstvo

Skrb za kakovost dvojezičnega šolstva na območju, kjer avtohtono živi slovenska manjšina, je ena osrednjih točk sodelovanja v zadnjih letih. Poseben način sodelovanja predstavljajo jezikovni asistenti iz Slovenije, ki na dvojezičnih šolah na avstrijskem Koroškem pomagajo pri pouku slovenščine. Utečeno obliko sodelovanja med slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Deželnim šolskim svetom za Koroško predstavljajo tudi redna srečanja Mešane delovne komisije za sodelovanje na področju šolstva. 

Dopolnilni pouk slovenščine za rojake na Predarlskem

Slovenija za Slovence in njihove potomce v zvezni deželi Predarlski organizira brezplačni dopolnilni pouk slovenščine. Poučevanje poteka po učnem načrtu za dopolnilno poučevanje slovenščine v tujini, ki je namenjen vsem starejšim od treh let, neodvisen od njihovega predznanja. Krajši prikaz poučevanja si lahko ogledate v oddaji Infodrom.

Na Predarlskem poučuje učitelj slovenščine g. Rajko Tekalec (tekalec.rajko(at)gmail.com).

Pouk izvaja v šoli Mittelschule LEVIS, Mutterstrasse 6, Feldkirch, in preko spleta.

Povezane teme

  • Slovenci v Avstriji

    Slovenci so v Republiki Avstriji avtohtona narodna skupnost. V Avstrijski državni pogodbi so opredeljeni kot narodna manjšina, v relevantni avstrijski zakonodaji pa kot narodna skupnost. Slovenci v Avstriji tradicionalno živijo v dveh zveznih deželah, Koroški in Štajerski. Ocene o številu pripadnikov skupnosti se gibljejo okoli 50.000 ljudi.