Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o sprejemljivosti izvedbe plana na okolje državnih prostorskih načrtov

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Datum Datoteka Odločitev
Državni prostorski načrt za plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec

11. 02. 2021

Vplivi plana so sprejemljivi

Državni prostorski načrt  za glavno cesto G2-108/1182 Zgornji Hotič-Spodnji Hotič

25. 05. 2020

Vplivi plana so sprejemljivi

Državni prostorski načrt  za prenosni plinovod R 15/1 Lendava-Ljutomer – predlog najustreznejše variante

28. 04. 2020

Vplivi plana so sprejemljivi

Državni prostorski načrt  za RTP Ravne s priključnim 220kV daljnovodom – predlog najustreznejše variante

06. 08. 2019

Vplivi plana so sprejemljivi