Skoči do osrednje vsebine

Zavod za prestajanje kazni zapora v Ljubljani (ZPKZ) na lokaciji OPPN MOL 147 (območje vzhodne obvoznice in Litijske ceste),