Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Trenutne aktivnosti Mednarodnega centra za umetno inteligenco – IRCAI

  Po dobrem mesecu dni od ustanovitve Mednarodnega centra za umetno inteligenco (IRCAI) le-ta že deluje kot dobro namazan stroj. Center je že toliko prepoznan, da že tesno sodeluje pri aktivnostih UNESCO, podobno povabilo prihaja s strani OECD, WHO in drugih mednarodnih organizacij.

 • Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti - Podaljšanje roka

  30. maja 2020 poteče mandat polovici članov in članic s področij družboslovja in humanistike, tehnike, naravoslovja ter ved o živem, zato bo Vlada Republike Slovenije imenovala sedem novih članov.

 • Izjava ministrice prof. dr. Simone Kustec o izobraževanju na daljavo

  Na izjavi glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 je v soboto, 18. aprila, sodelovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec.

 • Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovni šoli

  Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je s sklepom določila ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanja učencev, opravljanjem predmetnih in popravnih izpitov za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v letošnjem šolskem letu.

 • Priporočila za ocenjevanje znanja v glasbenih šolah

  Ministrica prof. dr. Simona Kustec je izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolam v tekočem šolskem letu. Letno oceno pri vseh predmetih v vseh razredih oblikuje učitelj predmeta. V šolskem letu 2019/2020 učenci ne opravljajo letnih izpitov.

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v zaključni fazi testiranja postopka izvedbe nakazil enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

  Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izplačal višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 • Nacionalno preverjanje znanja letos odpade

  Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Pri odločitvi se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. Dr. Simona Kustec oprla na enotno oceno stroke (Zavoda za šolstvo, Državni izpitni center (RIC), ravnatelji), ki meni, da NPZ letos lahko izpustimo.

 • Solidaren in inovativen odziv mladinskih organizacij v času epidemije kot doprinos k reševanju številnih težkih situacij

  Mladinski sektor Slovenije se je že v začetku pojava epidemije odzval na povabilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino in se javil občinskim štabom civilne zaščite in tako prispeval k temu, da bi se v novih okoliščinah življenja številnih prizadetih posameznikov in družin ter ranljivih skupin lažje prilagodila novi situaciji. V naslednji fazi pa so bili na uradu priča izjemnemu porastu v prizadevanjih, ki so čez noč vzpostavile številne nove oblike aktivnosti, predvsem s fokusom na pomoči mladim, ki so se znašli zaprti med štirimi stenami.

 • Prvi panevropski hackathon #EUvsVirus

  Tehnološki park Ljubljana, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za javno upravo in s partnerji slovenskega podjetniškega ekosistema, je izvedbeni partner prvega panevropskega hackathona #EUvsVirus za Slovenijo.

 • Veliko postorjenega v prvem mesecu izobraževanja na daljavo

  Takoj po primopredaji poslov, v soboto 14. marca 2020, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec sklicala sestanek direktorjev in direktoric direktoratov ministrstva, ki je trajal nekaj ur. Naslednji dan je moralo ministrstvo zaradi razglašenih izrednih razmer že ukrepati in zapreti vzgojno-izobraževalne zavode ter študentske in dijaške domove po državi, klasični pouk je t.i. čez noč zamenjalo izobraževanje na daljavo.

 • Evropski ministri o izobraževanju na daljavo in pripravah na zaključek šolskega leta

  Hrvaško predsedstvo Svetu EU je danes organiziralo videokonferenco ministrov, pristojnih za izobraževanje. Med razpravljajočimi je bila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. Ministri so izmenjali informacije in izkušnje o vplivu koronavirusa na izobraževalne sisteme, spregovorili so o poteku izobraževanja na daljavo in se dotaknili tudi prioritet na področju izobraževanja na ravni EU.

 • Povzetek tedna

  Vse šole, fakultete in njihovi podporni sistemi po četrtem tednu izobraževanja na daljavo delujejo stabilno, zato se zahvaljujemo vsem učencem, dijakom, študentom, zaposlenim in seveda staršem. Velika zahvala gre tudi IKT podpori, ki jo omogoča sistem Arnes in ostali podporni sistemi.

 • Cankar za maturante na Televiziji Slovenija

  Za pomoč maturantkam in maturantom pri pripravi na esej iz slovenščine, bo v naslednjih tednih Televizija Slovenija v program umestila Cankarjeva dela. Ciklus filmov, namenjenih letošnjim maturantom, bo na ogled na TV SLO 2.

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s projektom DIGI šola do učenk in učencev iz socialno ogroženih okolij

  Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo, da bi čimprej in celostno zagotovili enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem šolajočim otrokom, vzpostavili projekt DIGI Šola. Prek projekta želimo dolgoročno zmanjšati razkorak med tistimi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo ter tistimi, ki je nimajo.

 • Čestitka ministrice prof. dr. Simone Kustec pripadnikom romske skupnosti

  Na današnji dan Romi po vsem svetu praznujejo svoj dan, obeležujejo svojo kulturo, jezik in identiteto.

 • Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec z ministri EU, pristojnimi za raziskave, o odzivanju raziskav in inovacij na virusno krizo

  Hrvaško predsedstvo Svetu EU je danes organiziralo videokonferenco ministrov, pristojnih za raziskave in inovacije. Med razpravljajočimi je bila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. Ministri so izmenjali mnenja o vprašanju, kako naj se raziskovalna politika odzove na to in prihodnje krize s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi ukrepi.

 • Dobrodelni projekt ob izobraževanju na daljavo - drugi del

  Danes je Pošta Slovenije na sedežu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prevzela nove pakete z 271 modemi ter 282 tabličnimi računalniki, ki bodo v okviru dobrodelnega projekta razposlana učenkam in učencem iz socialno šibkejših okolij v pomoč pri izobraževanju na daljavo.

 • UNESCO objavil razpis za nova delovna mesta

  UNESCO razpisuje dve mesti na položaju direktorjev, in sicer za direktorja UNESCO Mahatma Gandhi Inštituta za izobraževanje za mir in trajnostni razvoj ter za direktorja Sektorja za enake možnosti žensk.

 • 6. april, mednarodni dan športa za razvoj in mir

  Na današnji dan se po celem svetu priklanjamo športu. Tudi ministrica danes dviguje beli karton karton za ŠPORT - za sodelovanje, povezovanje, solidarnost, strpnost, pomoč. Za vse vrednote, ki so še posebej pomembne v trenutnih negotovih okoliščinah, v katerih smo se nepričakovano znašli.

 • Danes obeležujemo svetovni dan zavedanja o avtizmu

  Ob tej priložnosti je ministrica dr. Simona Kustec namenila nekaj besed učiteljicam in učiteljem, učenkam in učencem ter staršem.

Iskalnik