Skoči do osrednje vsebine

Razpis za ambasadorje inkluzivnega izobraževanja

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Projekt »Inkluzivne šole: ustvarjanje razlik za romske otroke (INSCHOOL)«, išče posameznike, ki bi bili pripravljeni deliti svoje osebne izkušnje na področju vključujočega izobraževanja romskih otrok in pomena inkluzije.

Skupni projekt Evropske unije in Sveta Evrope »Inkluzivne šole: ustvarjanje razlik za romske otroke (INSCHOOL)« je namenjen podpori oblikovanja in izvajanja nacionalnih politik inkluzivnega izobraževanja in inovativnih praks inkluzivnega izobraževanja v Bolgariji, na Češkem, Madžarskem in Portugalskem, Romuniji in na Slovaškem. Projekt »INSCHOOL« začenja iniciativo »Ambasadorji inkluzivnega izobraževanja« za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o prednostih in pomenu inkluzivnega izobraževanja, pa tudi kot podporo zmogljivostim šol, izobraževalcev in ustreznih izobraževalnih organov za izboljšanje učnih okolij in procesov upravljanja z namenom ustreznega odziva na potrebe vseh otrok ne glede na njihove socialno-ekonomske, etnične, jezikovne in druge razlike.

V sklopu projekta se išče posameznike, ki so pripravljeni deliti svoje osebne ali poklicne zgodbe o koristih, ki so jih doživeli v svojem obdobju izobraževanja, poklicnem in/ali osebnem življenju kot rezultat sodelovanja v vključujočem in podpornem okolju. Poleg tega projekt išče tudi kandidate, ki lahko delijo svoje poklicne zgodbe o delu, ki so ga opravili pri preoblikovanju politik in upravljavskih struktur, ki se odzivajo na izzive in potrebe vseh otrok in mladih. Projekt je namenjen vsem tistim, ki imajo navdihujočo in pozitivno zgodbo o izobraževanju in so jo pripravljeni deliti s širšim občinstvom, da bi spodbudili boljše razumevanje pomena in koristi inkluzivnega izobraževanja, vključevanja Romov in socialne vključenosti v izobraževanje. Išče se raznolike profile, kot so romski in neromski učenci, romski starši, učitelji, ravnatelji šol, mladi diplomanti, akademiki, aktivisti, organizatorji skupnosti, javne osebnosti in drugi.

Primeri izkušenj potencialnih kandidatov za ambasadorja inkluzivnega izobraževanja:

  • Lastna izkušnja ali udeležba v inkluzivnem izobraževalnem procesu, ki je osebi omogočila, da razvije svoj potencial, izpolni želje in sledi svojim osebnim in poklicnim ciljem v največji možni meri;
  • Biti vključen v poučevanje, delo in/ali organiziranje izobraževalnih procesov, ki podpirajo učne in življenjske poti otrok in mladostnikov z različnimi izobraževalnimi potrebami. Pozitivne izkušnje pri delu z romskimi otroki ali otroki, ki jim grozi marginalizacija in izključenost, se bodo štele za veliko prednost;
  • Izkušnje z razvojem ali prilagajanjem inkluzivne politike ali pedagoške prakse v zadevni državi (ali mednarodno), ki je otrokom, ki jim grozi marginalizacija in izključenost, omogočila sodelovanje v rednem ali inkluzivnem šolskem okolju;
  • Izkušnje na področju akademskega raziskovanja, poučevanja, mobilizacije skupnosti in storitev, zagovorniških pobud itd., ki so vplivale na oprijemljive in dokazane spremembe v izobraževalni politiki in praksi za vse otroke;
  • Imeti kakšno drugo poklicno ali osebno pomembno zgodbo v zvezi z možnostmi in koristmi, ki jih ponuja kakovostnejše in bolj vključujoče izobraževanje;
  • Izkazovanje integritete in podpiranje vrednot in načel, kot sta strokovnost in spoštovanje drugih. Pomembno bo, da imajo kandidati dokazano osebno predanost nekaterim od naslednjih vrednot: človekove pravice, enakost, pravice Romov, sodelovanje, skupnost, spoštovanje različnosti, nenasilje, sočutje, pogum itd.
  • Sposobnost jasnega in privlačnega komuniciranja; izkušnje s pripovedovanjem zgodb bi bile prednost;
  • Sposobnost razumevanja in sporazumevanja v angleškem jeziku, znanje romskega jezika bi se štelo kot prednost.

Vsi zainteresirani za pripravo nominacij ali oddajo lastne kandidature za položaj ambasadorja inkluzivnega izobraževanja naj do 30. septembra 2022 oddajo celotno dokumentacijo v angleškem jeziku na elektronski naslov: inschool@coe.int, kamor se lahko obrnete tudi v primeru dodatnih vprašanj.