Skoči do osrednje vsebine

Laško, Ljubljana in Ptuj so nova Unescova učeča se mesta

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

77 mest iz 44 držav se je letos pridružilo Unescovi globalni mreži učečih se mest. Med njimi so tudi prva tri slovenska mesta v tej mreži, Laško, Ljubljana in Ptuj.

Unescova globalna mreža učečih se mest (angleško Global Network of Learning Cities) je mednarodna mreža, ki jo sestavljajo mesta, ki uspešno spodbujajo vseživljenjsko učenje v svojih skupnostih. Med njimi so tudi prva tri slovenska mesta v tej mreži, Laško, Ljubljana in Ptuj. Vključuje 294 mest z vsega sveta, ki med seboj delijo navdih, znanje in izkušnje ter najboljše prakse. Mreža se je za članstvo odprla leta 2015. Od takrat se je število članov v mreži povečalo na več kot 200 mest iz vseh petih Unescovih regij. Člani UNESCO GNLC (angleško: Global Network of Learning Cities) se ukvarjajo z gradnjo učečih se mest in verjamejo, da je vseživljenjsko učenje za vse ključnega pomena za prihodnost njihovih mest. Vsako mesto se ob prijavi za članstvo v UNESCO GNLC zaveže, da se bo razvilo v učeče se mesto, izmenjavalo izkušnje in najboljše prakse, spodbujalo partnerstva in krepilo politiko izvajanja vseživljenjskega učenja za vse.

»Ker več kot polovica človeštva živi v urbanih območjih, imajo mesta moč spodbujati politike vseživljenjskega učenja z izvajanjem in podpiranjem lokalnih pobud ter prinašajo spremembe od spodaj navzgor,« je dejala generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay. "Novo sprejeta Unescova učeča se mesta imajo bogato strokovno znanje in so močno zavezani uresničevanju pravice do izobraževanja za ljudi vseh starosti."

Z Mestne občine Ptuj ob sprejemu v globalno mrežo sporočajo: »Veseli nas, da se je Ptuj pridružil UNESCO-vi globalni mreži učečih se mest. Ponosni smo, hkrati pa je to zaveza, da se bomo še naprej trudili ustvarjati okolje, v katerem bo znanje dostopno vsem. Okolje, ki bo še naprej spodbujalo vseživljenjsko učenje in učenje, ki bo znalo opolnomočiti našo družbo. Okolje, ki bo ponujalo kakovostne programe, prilagojene različnim ciljnim skupinam. Zavedati se namreč moramo, da je znanje nevidna naložba, v katero vlagamo vse življenje, bodisi na formalni, bodisi neformalni ravni. Prav slednje v obdobju nenehnih sprememb, tudi v luči pandemije, postaja neločljiv del slehernega posameznika, načina življenja. Slovenija je majhna država, Ptuj je majhno mesto, a upamo si trditi, da z znanjem, ki ga premoremo, lahko konkuriramo marsikomu. Tudi zato je pomembno, da se zavedamo pomena vseživljenjskega učenja, ga podpremo in ga naslavljamo kot prioriteto.«

Število mestnih prebivalcev po svetu v zadnjih letih narašča hitreje kot kdaj koli prej: danes več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih, to število pa naj bi se do leta 2030 povečalo na 60 odstotkov. Tako sčasoma postaja vloga mest v nacionalnih in svetovnih zadevah vedno bolj vplivna. Vendar pa ta rast števila prebivalcev občinskim oblastem predstavlja tudi številne izzive v zvezi s socialno kohezijo, gospodarskim razvojem in trajnostjo. Vse več občin verjame, da je izvajanje strategije vseživljenjskega učenja ključnega pomena za vključujoč, trajnostni razvoj mest, zato sprejemajo ukrepe za preoblikovanje v učeča se mesta.