Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Video

  Ob začetku predsedovanja tudi zelena luč slovenskemu načrtu za odpornost in okrevanje

  Evropska komisija je prižgala zeleno luč slovenskemu načrtu za odpornost in okrevanje. S tem sporočilom sta na današnje srečanje s slovensko vlado prispela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in kolegij evropskih komisarjev, ki se je srečal s slovensko vlado – ta namreč z današnjim dnem drugič prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije.

 • Minister Černač v Podravju: »Z evropskimi sredstvi bomo zagotovili boljšo kakovost zdravstvenih storitev in dostojno obravnavo ter skrajšali čakalne vrste«

  V okviru obiska vlade v Podravju je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač obiskal UKC Maribor. Ogledal si je oddelek za pljučne bolezni, ki bo s pomočjo evropskih sredstev premeščen s Slivniškega Pohorja. V Mariboru si je ogledal tudi stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco, v Selnici ob Dravi pa se je srečal z županjo dr. Vlasto Krmelj in njenimi sodelavci. Obiska v Podravju se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je obiskala občini Poljčane in Hoče-Slivnica ter si v Mariboru ogledala Poslovno proizvodno cono Tezno.

 • Pogoji razpisa Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP niso diskriminatorni

  Ne držijo trditve CNVOS, ki jih povzemajo nekateri mediji, da so pogoji za nevladne organizacije pri dostopanju do sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP diskriminatorni. Pogoji za nevladne organizacije za prijavo na javni razpis zagotavljajo prijavo dobrih projektov, ki bodo oplemenitili sredstva, ki so na voljo. Iz odgovornosti do donatorjev Slovenija namreč pričakuje, da bodo sredstva učinkovito porabljena z največjo dodano vrednostjo.

 • Evropska sredstva za revitalizacijo Stare steklarske delavnice in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami na Ptuju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami (Ptuj)«. Za 4,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Ptuj v okviru Vizije in strategije Mestne občine Ptuj 2015-2025, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v Ajdovščini

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v Poslovni coni Ajdovščina – Mirce/Pod Fructalom«. Za 1,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ajdovščina v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 554 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za Poslovno cono Otiški vrh

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Poslovna cona Otiški vrh«. Za 2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Dravograd v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 890 tisoč evrov.

 • Minister Zvone Černač: »Čestitke ob dnevu državnosti in Bog te živi Slovenija, draga slavljenka«

  »Naj nas ob tridesetletnici ponovno preplavi tisti zanos, ki nas je takrat povezal pri uresničitvi naših zgodovinskih sanj. Da bi skupaj in povezani gradili našo skupno prihodnost. Za vse, ki prihajajo za nami,« je v nagovoru ob 30. obletnici samostojne države Slovenije v Pivki dejal minister Černač.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs: »Z evropskimi sredstvi bomo poskrbeli za zmanjšanje razvojnega razkoraka med slovenskimi regijami«

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila 2. redne seje Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki je potekala 23. junija v Zagorju ob Savi. Predstavila je stanje izvajanja evropske kohezijske politike za obstoječe večletno obdobje, aktualne informacije v zvezi z Načrtom za okrevanje in odpornost ter aktivnosti programiranja kohezijske politike za programsko obdobje 2021-2027.

 • 22 milijonov evrov evropskih sredstev za nadgradnjo vodovodnega sistema v Pomurju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B«. Za 36 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Rogašovci kot nosilka projekta skupaj z občinami Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Šalovci in Tišina v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 22 milijonov evrov.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save – Občina Gorje

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save – Občina Gorje«. Za milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Gorje v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 320 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za cestno in kolesarsko infrastrukturo

  V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju«. Za 8,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Grosuplje v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov.

 • Minister Zvone Černač: »Stanovanjska politika je ena od temeljnih politik, ki zagotavljajo podporo družinam, s tem pa rasti in krepitvi naroda in njegovega potenciala«

  Minister Zvone Černač se je na povabilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije udeležil slavnostnega dogodka ob otvoritvi objekta Skupnost za mlade Gerbičeva.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Duplek«. Za 2,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Duplek v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 1,1 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Občina Brezovica – DRR«. Za skoraj 11 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Brezovica v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 3,7 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za oskrbo s pitno vodo v Savinjski regiji

  V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop«. Za 6,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Žalec skupaj z občinami Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 2,6 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za dnevno varstvo starejših v Kranju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Dnevno varstvo starejših – Planina«. Za milijon evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 280 tisoč evrov.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs: »Evropska sredstva za okrevanje in odpornost bomo namenili tudi za naložbe v slovenski turizem in kulturo«

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je nagovorila udeležence konference »Razvoj turizma 4.0«, ki ga je ob zaključku projekta Turizem 4.0 TRL 3-6 gostilo podjetje Arctur, d. o. o. Predstavila je priložnosti za turistični sektor v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

 • Na otvoritvenem dogodku Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi Nacionalne kontaktne točke danes uradno odprli izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma obdobja 2014–2021. Spletnega dogodka pod geslom »Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« se je udeležilo okvirno 300 udeležencev, ki sta jih nagovorili tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in veleposlanica Kraljevine Norveške njena ekscelenca Trine Skymoen. Otvoritvenemu dogodku je sledila delavnica za prijavitelje na razpisa v okviru programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in programa »Izobraževanje – krepitev človeških virov«.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs: »Evropska sredstva bodo prednostno usmerjena v zeleno in digitalno preobrazbo naše družbe in gospodarstva«

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila spletnega strokovnega posveta »Komu bodo namenjene milijarde EU sredstev?«, na katerem je predstavila priložnosti za podjetja in občine v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost ter izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Spletni dogodek, ki ga je organiziralo podjetje Tiko Pro, je spremljalo okoli 700 udeležencev.

 • 50 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za celovito energetsko prenovo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »COVID19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 50 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU. Gre za že šesto naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.