Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za energetsko prenovo Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Energetska prenova Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«. Sredstva, s katerimi bo Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja izvedel energetsko prenovo, bo prispeval Kohezijski sklad.

V okviru projekta bo izvedena energetska prenova objektov B, C in D Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, prenovljenih bo kar 6612,50 kvadratnih metrov površine. Energetska prenova bo zajemala izdelavo fasade, menjavo oken in vrat, toplotno izolacijo strehe, postavitev ograj na balkonih, menjavo strešne kritine, toplotno izolacijo zunanjih sten z notranje strani na objektu B, predelavo regulacijske opreme v toplotni postaji daljinskega ogrevanja, ozemljitev strelovoda, prenovo razsvetljave in še nekaj drugih energetskih posodobitev.

Z energetsko sanacijo Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice se bo povečala učinkovitost izrabe energije in posledično se bodo zmanjšali stroški obratovanja.

Projekt bo zaključen predvidoma do konca letošnjega leta.