Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Informacije o mednarodni trgovini na novi platformi Trade4MSMEs

  Nova spletna platforma Trade4MSMEs je orodje namenjeno pomoči malim podjetjem pri iskanju informacij, povezanih s trgovino, ki izboljšujejo njihovo sposobnost mednarodnega trgovanja. Platforma je namenjena tudi oblikovalcem politik kot pomoč pri oblikovanju ukrepov, prilagojenim potrebam malih podjetij.

 • Gospodarsko ministrstvo za letos napoveduje dobrih 640 milijonov evrov novih razvojnih spodbud

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijona evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu. Od tega je 479,2 milijona evrov nepovratnih in 161,5 milijona evrov povratnih sredstev, s katerimi upravlja ministrstvo.

 • Podjetjem dodelili 30 milijonov evrov za digitalno transformacijo

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom preko javnega razpisa dodelilo 311 mikro, malim in srednje velikim podjetjem 30 milijonov evrov za digitalno transformacijo poslovnih in proizvodnih procesov. Naslednji razpis za sredstva za digitalno transformacijo podjetij iz Načrta za okrevanje in odpornost bo ministrstvo objavilo predvidoma konec januarja.

 • Prek portala SPOT v letu 2021 oddanih več kot 2,4 milijona vlog

  V letu 2021 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.452.867 vlog, kar je skoraj tristo tisoč več kot v letu 2020. Največ vlog je bilo z naslova prijave in odjave zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

 • Novosti glede izročanja računov končnim potrošnikom

  Obveznost izdajanja računov in davčnega potrjevanja računov – nov deseti odstavek 81. člena ter končna določba 48. člena glede 17. člena ZDavPR. Določa se sprememba glede izročitve računa v papirni obliki končnemu potrošniku.

 • Obvestilo glede prejemkov poslovodnih oseb v Skupini GEN

  S strani Skupine GEN smo po pozivu za dostavo oziroma uskladitev pogodb prejeli negativen odgovor.

 • Kljub digitalizaciji smo najpomembnejši člen slovenskega turizma ljudje

  Sektor gostinstva in turizma je v času pandemije covid-19 utrpel zelo veliko poslovne škode, kar se odraža tudi na področju zaposlovanja ter v interesu mladih za delo v tem sektorju. Novembra lani smo tako sklicali Delovno skupino za reševanje izzivov s področja kadrov v gostinstvu in turizmu, ki jo vodi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc.

 • Dosežki predsedovanja na področju gospodarstva

  Slovenija je s koncem leta 2021 uspešno zaključila s predsedovanjem Svetu Evropske unije, ki je potekalo šest mesecev, od začetka julija. Minister Zdravko Počivalšek kot ključne dosežke predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije z gospodarskega področja izpostavlja Akt o digitalnih trgih in napredek na področju trgovinske politike.

 • Posvet o prenosu evropskih direktiv s področja avtorskega prava

  Na posvetu o prenosu evropskih direktiv s področja avtorskega prava je sodelovalo več kot sto udeležencev, ki so v večurni razpravi izmenjali mnenja o nekaterih predvidenih spremembah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

 • Obvestilo glede seznama blaga z dvojno rabo

  Včeraj je bil na podlagi sprememb v mednarodnih izvoznih režimih za blago z dvojno rabo v Uradnem listu Evropske Unije objavljen prenovljen seznam blaga z dvojno rabo, in sicer z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2022/1.

 • Video

  Vladni posvet z gospodarstveniki

  Na novinarski konferenci po današnjem delovnem posvetu o stanju in ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 ter ohranitev gospodarskih potencialov države sta sodelovala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za zdravje Janez Poklukar.

 • Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo digitalne transformacije gospodarstva

  Danes sprejeta Strategija digitalne transformacije gospodarstva je del reformnih ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru komponente Digitalne transformacije podjetij. Strategija je obenem pomemben mejnik za dosego ciljev iz omenjenega Načrta za okrevanje in odpornost.

 • Za krepitev odpornosti slovenskega turizma je na voljo novih 48,8 milijonov evrov

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo 48,8 milijonov evrov sredstev za krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovega trajnostnega preoblikovanja ter znižanja sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti.

 • Na voljo je novih 94,9 milijona evrov posojil SID banke

  Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za mala in srednje velika podjetja, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja.

 • Za proizvodnjo elektronskih sklopov FTA 2 bo Vlada RS prispevala 1,37 milijona evrov

  Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nova proizvodnja elektronskih sklopov - FTA 2« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.366.607,90 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

 • Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 evrov do 750 evrov

  Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Vlada je ukrep podaljšala do 28. februarja 2022. Za povračilo delno izgubljenega dohodka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021 upravičenec preko eDavkov predloži vlogo (NF-Karantena) najpozneje do 15. januarja 2022, za obdobje od 1. januarja do 28. februarja pa v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

 • Spodbujamo uvajanje okoljskih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, ki je bil objavljen 12. marca 2021, v sklopu prvega odpiranja vlog podprlo 24 vlog, v sklopu drugega odpiranja pa še dodatnih 41 vlog. Skupno smo tako z 295.849,61 evri podprli 65 pravnih oseb, ki so prejeli enega izmed razpisanih okoljskih ali trajnostnih znakov.

 • Novo informacijsko središče za evropske potrošnike

  Evropski potrošniki lahko odgovore na svoja vprašanja o pravicah potrošnikov odslej najdejo na novem spletišču mreže evropskih potrošniških centrov eccnet.eu.

 • Olajševanje naložb za razvoj v okviru Svetovne trgovinske organizacije

  Članice Svetovne trgovinske organizacije so v okviru plurilateralne pobude o olajševanju naložb za razvoj kljub preložitvi 12. ministrske konference nadaljevale delo. Kar 112 držav članic Svetovne trgovinske organizacije je tako sprejelo Skupno izjavo o olajševanju naložb, ki zagotavlja ohranitev doseženih rezultatov in zavezo k uspešnemu zaključku pogajanj do konca leta 2022.

 • Arhitekti in projektanti na strokovnem ogledu referenčnih objektov lesene gradnje

  V avstrijskem Gradcu si je 28 arhitektov in projektantov ogledalo vrsto zelo zanimivih lesenih objektov različnih tipologij gradnje, kot so 6-nadstropni lesen stanovanjski objekt, šolski objekt iz lesa, primer sodobne lesene stavbe v središču mesta, primer socialnih stanovanj v leseni gradnji ter predel z več različnimi vrstami lesenih stanovanjskih objektov.