Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Priložnosti za slovenska podjetja na področju vesoljske tehnologije

  Glavni strateški cilj slovenske gospodarske politike je dvig dodane vrednosti naših podjetij. Zato Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo spodbuja razvoj visoko tehnoloških podjetij in njihov nastop na tujih trgih. V tem sklopu se odpira veliko priložnosti na področju vesoljske tehnologije, saj je Slovenija s sodelovanjem v Evropski vesoljski agenciji (ESA) ta segment odprla tudi za slovensko znanost in gospodarstvo.

 • Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

 • Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021, posebna pozornost namenjena zagotavljanju likvidnosti podjetij

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije.

 • Pričetek evalvacije nacionalne turistične strategije

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem je pričelo z evalvacijo oziroma z ovrednotenjem rezultatov »Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021«, ki je bila sprejeta v letu 2017. Evalvacija bo potekala v obdobju od januarja do marca 2021, v skladu s sprejetimi strateškimi opredelitvami in pooblastili.

 • Podaljšanje ukrepov in nove izjeme v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 9. januarja 2021 in velja do vključno 15. januarja 2021.

 • Evropska komisija je objavila razpis za prijave za izbiro članov svetovalne skupine za potrošniško politiko

  Svetovalna skupina za potrošniško politiko bo združevala predstavnike potrošniških organizacij ter predstavnike civilne družbe in industrije v podporo potrošniški agendi. Potrošniška agenda obravnava neposredne izzive, ki izhajajo iz pandemije Covid-19, pa tudi izzive iz področja zelenih in digitalnih prehodov, uveljavljanju zakonodaje Evropske unije, obravnavanju ranljivosti potrošnikov in mednarodno sodelovanje.

 • Potresna varnost in lesena gradnja

  Ob nedavnih potresih se tudi Direktorat za lesarstvo pridružuje opozorilom strokovnjakov iz InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem o nujnosti spremembe načina gradnje novih in obnove obstoječih stavb. Potrebna je namreč celostna obnova stavb z naravnimi materiali iz obnovljivega, ogljično nevtralnega vira, s katero poleg potresne varnosti dosežemo še energijsko učinkovitost, pozitiven vpliv na okolje in zdravje ter tudi dobro počutje uporabnikov stavb. Vlaganja v leseno gradnjo so torej ključna za zdravo in varno prihodnost.

 • Podaljšanje Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 7. januarja 2021 in velja do vključno 13. januarja 2021.

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 • Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 28. decembra 2020.

 • Med prazniki velja začasna prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

  Vlada je izdala podaljšanje Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od danes pa do vključno 4. januarja 2021.

 • Šest projektov v vrednosti 53,7 milijonov evrov umeščenih v NRP

  Vlada je na predlog ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v veljavni Načrt razvojnih programov (NRP) 2020–2023 Proračuna Republike Slovenije umestila šest novih projektov, katerih skupna investicijska vrednost znaša kar 53,7 milijona evrov. Ministrstvo bo še v letošnjem letu izvedlo postopke in izplačila za sofinanciranje projektov do višine 8 milijonov evrov, ostalo pa v prihodnjih letih. Projekti bodo pomembno prispevali k regionalnemu razvoju in ustvarjanju delovnih mest ter zagotovili nadaljnji razvoj podjetij.

 • Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po neurjih s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje številka 844-29/2020-8-DGR z dne 11. decembra 2020 in dopolnilnega sklepa številka 844-29/2020-12-DGRZ z dne 17. decembra 2020 ter na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po neurjih s poplavami med 6. in 9. decembrom v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

 • Olajšani postopek izvoza blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

  V Uradnem listu EU številka L 432, z dne 21. 12. 2020, je bila objavljena Uredba (EU) 2020/2171 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) številka 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Uredba se začne uporabljati 1. januarja 2021.

 • Posodobitev EU seznama blaga z dvojno rabo

  Evropska unija je z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1749 z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) številka 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo, posodobila seznam blaga z dvojno rabo, za katerega je potrebno dovoljenje.

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati z jutrišnjim dnem do vključno 23. decembra 2020.

 • Videokonferenčno srečanje tria predsedujočih držav Svetu Evropske unije

  Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil videokonferenčnega srečanja tria predsedujočih držav Svetu Evropske unije. S koncem leta 2020 s predsedovanjem zaključuje Nemčija, sledi ji Portugalska, slovensko predsedovanje pa se začne 1. julija 2021. Razprava je bila namenjena pregledu dosežkov nemškega predsedstva z vidika gospodarskih tem in prioritetam, ki jih bo podedovala Portugalska ter tudi Slovenija.

 • Delna sprostitev ukrepov v veljavi od 15. decembra 2020

  Vlada je izdala spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 15. decembra 2020 in s katerim se omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti.

 • Podaljšan rok za HIA razpis za mikro, mala in srednja podjetja

  V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo koordinira center TECOS, je objavljen razpis za mala in srednja podjetja (MSP), kjer k prijavi vabimo vsa zainteresirana podjetja, ki bi v okviru projekta s pomočjo voucherja v vrednosti 50.000 evrov želela nadgraditi svojo proizvodno celico. To je tretji in zadnji razpis, ki so bili objavljeni tekom projekta.

 • Podaljšan rok za Javni razpis za ponudnike storitev v okviru projekta HIA

  V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo koordinira center TECOS, je objavljen razpis za ponudnike storitev, kjer k prijavi vabimo vsa zainteresirana podjetja z referencami na področju Industrije 4.0. To je drugi razpis od skupno treh, ki bodo objavljeni tekom projekta.