Skoči do osrednje vsebine

Za razvoj Evropske unije moramo sodelovati

Posveta o prihodnosti EU z državljani v Škofji Loki se je udeležilo veliko mladih, ki so izpostavili številne zanimive teme in vprašanja. V pogovoru z občinskimi, vladnimi in evropskimi predstavniki so odpirali razpravo o populizmih, o socialni pravičnosti, o reševanju migracij v državah izvora in tem, da mora EU ostati humana. Na koncu so goste kot predstavnike oblasti vprašali, ali so jih res pripravljeni poslušati, ali bodo še "furali" po svoje.

Na posvetu so sodelovali z lokalne ravni župan Škofje Loke, Tine Radinja, in nekdanji župan Miha Jerše, z vladne ravni minister za zunanje zadeve in podpredsednik vlade, dr. Miroslav Cerar, iz institucij EU pa dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije. Zaradi dolgoletnih tesnih odnosov med Škofjo Loko in Freisingom je kot gost na posvetu sodeloval še dr. Florian Herrmann, vodja državne pisarne in državni minister za evropske in zvezne zadeve in medije. 

Mladim so priznali, da postavljajo prava vprašanja, in izrazili veliko zadovoljstvo z njihovo angažiranostjo. V odgovorih so si bili enotni, da moramo vsi skupaj aktivno sodelovati pri oblikovanju odgovorov in iskanju novih rešitev, saj bodo sicer drugi odločali namesto nas. Poleg sodelovanja smo velikokrat slišali, kako pomembna sta izobraževanje in informiranje o izzivih, da lahko sprejemamo dobre odločitve. Ali bodo res prave, pa bodo lahko presojale šele naslednje generacije odločevalcev.

Pri temah, ki so neposrednega pomena za občino, so bile omenjene številne dobre prakse povezovanja evropskih mest, vse bolj pereča problematika staranja prebivalstva in inovativnih načinih, kako poskrbeti za stare in mlade pri stanovanjskem vprašanju.

Živahna pa je bila tudi razprava o EU v prihodnosti, državljanski participaciji pri odločanju o zadevah EU, evropski identiteti in evropskem načinu življenja. Zato nam je celo zmanjkalo časa za pogovor o drugi temi, to je trajnostnem regionalnem razvoju in sodelovanju. Tema je bila izbrana zaradi povezav Bavarske in Loškega. Te niso le simbolnega značaja, ampak imata lokalni skupnosti zelo dolgo skupno zgodovino, saj je bilo Loško gospostvo več kot sedem stoletij del freisinškega gospostva. Odprtost zemljiških gospodov je omogočila tudi veliko možnosti razvoja prostovoljskega delovanja in kulture, zlasti likovne, glasbene, književnosti in gledališča z vrhunskim Škofjeloškim pasijonom. To je prvo dramsko besedilo v slovenskem jeziku, s prvo režijsko knjigo na svetu in je leta 2016 doživelo prvi slovenski vpis v svetovno nesnovno kulturno dediščino UNESCA. Gre torej za konkretno obliko sodelovanja v evropskem prostoru, o kateri bomo spregovorili na naslednjem posvetu.

Polna dvorana udeležencev posveta z državljani v Škofji Loki

Posvet z državljani o prihodnosti Evropske unije v Škofji Loki. | Avtor: Tamino Petelinšek/STA

1 / 2

Posnetek posveta na FB Vlade RS.

Več o posvetovanjih o prihodnosti EU z državljankami in državljani na vladni spletni strani.