Skoči do osrednje vsebine

Takih posvetov bi moralo biti več

Tako je menil eden od udeležencev posveta z državljani, ki so ga 20. novembra 2019 v Ljutomeru skupaj organizirali Občina Ljutomer, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Vlada Republike Slovenije. Na posvetu so se občani in občanke ter dijaki in dijakinje pogovarjali s predstavniki občinske, vladne in evropske ravni. Osrednji temi sta bili v skladu z interesom občine kmetijstvo in turizem.

Razpravo je moderirala Anja Vučkič, odgovorna urednica regionalnega spletnega medija Sobotainfo in novinarka pomurske televizije TV IDEA, posebni gostje pa so bili županja Ljutomerja mag. Olga Karba, podžupan Niko Miholič, dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Ana Božičnik iz Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter mag. Livija Kovač Kostantinovič, vodja korporativnega PR v Slovenski turistični organizaciji. S strani institucij EU se je posveta udeležila Manja Toplak, vodja Pisarne Evropskega parlamenta. Glavni razpravljavci pa so bili seveda gimnazijci in profesorji z Gimnazije Ljutomer, upokojenci in drugi občani.

Uvodoma je bil predstavljen video, ki so ga dijakinje in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pripravili pred majskimi volitvami v Evropski parlament. Njegovo sporočilo je bilo, kako pomembna je za demokracijo udeležba mladih na evropskih volitvah.

Slišati je bilo, da smisel in prednosti obstoja EU niso vprašljivi, EU je danost, ki jo jemljemo kot samoumevno in ne postavljamo pod vprašaj. Kljub strahovom, da bodo evropske volitve prinesle porast evroskeptikov, se to ni zgodilo. Različne krize v svetu in napoved brexita so v veliki meri okrepile zavest, da mora EU držati skupaj. Svoboda gibanja in odprava notranjih meja, prost pretok blaga in storitev, programi izmenjav, kot je Erasmus+, krepijo evropsko identiteto – učimo se spoštovanja drugih kultur, saj samo toleranca drugih in drugačnih ni dovolj.

Občina je zelo zainteresirana za to, da se bodo mladi po študiju vrnili domov in izkoristili priložnosti za kariero in kakovostno življenje, ki ga zagotavlja podeželsko okolje. V ohranjanju podeželja in krajine je prihodnost. S tem so povezana tudi nova – kakovostna in inovativna – delovna mesta. Mladi se lahko zaposlijo kot samostojni kmetje ali zadružniki, turistični podjetniki, lahko se ukvarjajo z marketingom ali čim drugim, slišali smo namreč veliko zanimivih zgodb.

V pogovoru o teh priložnostih pa so bili udeleženci tudi izrecno kritični do birokratske zapletenosti javnih razpisov, tako za sredstva iz državnega proračuna kot iz skladov EU. Pogosto je treba več dela posvetiti papirologiji kot sami vsebini projektov. Ministrica dr. Pivec je povedala, da je poenostavitev postopkov v načrtu kot sestavni del reforme skupne kmetijske politike EU, ki bo v prihodnosti tudi bolj v pristojnosti samih držav članic in prilagojena njihovim specifičnim pogojem.

Glede na starostno strukturo udeležencev je bila posebna pozornost razprave namenjena medgeneracijskemu sodelovanju, predstavljene so bile zanimive zamisli, kako izkoristiti potenciale takšnega sodelovanja v dobro starih in mladih. Ministrica dr. Pivec je med drugim v okviru te razprave omenila socialno komponento kmetijstva, ki jo želijo v naslednjem letu preizkusiti s pilotnim projektom oskrbe starejših kot dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Ob obeh temah, tako kmetijstvo kot turizmu, so mladi izrazili skrb zaradi vpliva gospodarskih dejavnosti na okolje in podnebne spremembe. Poudarjali so, da mora slovenska prihodnost v EU ostati trajnostno naravnana. Razvijati moramo ekološko kmetijstvo, male kmetije, butični turizem, ter izkoristiti slovensko nišo naravnega okolja in lokalno pridelane hrane za dobro počutje gostov.

Posnetek posveta na FB Vlade RS.

Več o posvetovanjih o prihodnosti EU z državljankami in državljani na vladni spletni strani.