Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Preklicani vsi ukrepi za zajezitev širjenja bolezni covid-19

  Vlada je 30. maja sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Sklep je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, 31. maja. To pomeni, da tudi na javnih kulturnih prireditvah in pri drugih kulturnih storitvah ter kolektivnem uresničevanju verske svobode izvajanje preventivnih higienskih ukrepov ni več obvezno.

 • Uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni več obvezna, vendar je priporočena

  Vlada je s spremembami Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 določila obvezno uporabo zaščitnih mask le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Zaščitne maske na drugih področjih ostajajo kot priporočilo.

 • Dejavnosti brez epidemioloških omejitev, toda s preventivnimi higienskimi ukrepi

  Vlada z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati 21. februarja 2022, sprošča omejitve tudi na področju kulturnih dejavnosti in kolektivnega uresničevanja verske svobode. Prenehale so veljati vse začasne epidemiološke omejitve pri izvajanju kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev ter pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Preventivni higienski ukrepi ostajajo odločilnega pomena.

 • Odslej test HAG kot dokazilo o prebolevnosti

  Vlada je 31. januarja na dopisni seji sprejela novelo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok od 1. februarja 2022 uvaja test HAG kot dokazilo o prebolevnosti in podrobneje določa, kateri tip zaščitnih mask je treba uporabljati.

 • Podaljšanje ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje

  Vlada je 27. januarja 2022 sprejela sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. S sprejetim sklepom se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. februarja 2022.

 • Povračilo stroškov za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje

  Do pomoči za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 so med drugim upravičeni tudi samozaposleni v kulturi in osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.

 • Skrajšana veljavnost testov za udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode

  Od 24. decembra je skrajšana veljavnost testov (PCR in HAG) za udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT velja negativni rezultat testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

 • Individualna verska duhovna oskrba dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT

  Vlada je 11. novembra, sprejela spremembe in dopolnitve odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. V noveli odloka, ki začne veljati 12. novembra so dopolnjeni pogoji in omejitve izvajanja individualne verske duhovne oskrbe ter verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

 • Kolektivno uresničevanje verske svobode le ob izpolnjevanju pogoja PCT

  Vlada je 5. novembra 2021 zaradi naglega slabšanja zdravstvenih razmer in s ciljem, da se zajezi širjenje nalezljive bolezni covid-19, zaostrila pogoje za kolektivno uresničevanje verske svobode.

 • Odslej pogoja PCT ni treba izpolnjevati mlajšim od 15 let

  Od 18. septembra 2021 pogoja PCT ni treba izpolnjevati obiskovalcem kulturnih prireditev in uporabnikom drugih kulturnih storitev ter udeležencem kolektivnega uresničevanja verske svobode, ki še niso dopolnili 15 let.

 • Kolektivno uresničevanje verske svobode le z dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT

  Nov odlok, ki ureja in določa pogoje in omejitve uresničevanja verske svobode, določa, katere ukrepe morajo uvesti cerkve in druge verske skupnosti in kaj morajo upoštevati udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode, da bi tvorno prispevali k preprečevanju širjenja covida-19.

 • Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni

  Veljavnost odloka o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode je podaljšana do vključno 5. septembra 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.

 • Novi pogoji za izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja

  Vlada je izdala nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, ki sicer ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, vendar na novo določa pogoje za izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

 • Verska oziroma duhovna vzgoja in izobraževanje le, če izvajalec izpolnjuje pogoj PCT

  Vlada je na dopisni seji 14. avgusta 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode in določa nov pogoj za izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja – poteka lahko le, če oseba, ki to izvaja, izpolnjuje pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje). Odlok začne veljati 16. avgusta 2021.

 • Določen način, kako preveriti izpolnjevanje pogoja PCT

  Vlada je na dopisni seji 4. avgusta 2021 poleg podaljšanja veljavnosti odlokov o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode sprejela tudi odlok, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT.

 • Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni

  Veljavnost odloka o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode je podaljšana do vključno 8. avgusta 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.

 • Daljša veljavnost testa PCR za izvajalce verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja

  Novela Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji poleg podaljšanja veljavnosti odloka spreminja veljavnost testa PCR za osebe, ki občasno izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje. Poleg tega določa, da mora biti pri vseh oblikah kolektivnega uresničevanja verske svobode medosebna razdalja najmanj 1 meter zagotovljena tudi med udeleženci, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

 • Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni

  Veljavnost odloka o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode je podaljšana do vključno 25. julija 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.

 • Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni

  Veljavnost odloka o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode je podaljšana do vključno 18. julija 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.

 • Dodatno rahljanje ukrepov za kolektivno uresničevanje verske svobode

  Vlada je na seji 30. junija 2021 z novelo odloka podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji in določila še dodatno sproščanje pogojev in omejitev. Novela sicer odpravlja pogoj površine pri določanju dovoljenega števila oseb pri vseh oblikah kolektivnega uresničevanja verske svobode, vendar mora biti med udeleženci zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1 metra.