Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Letošnji Mesec prostora posvečen prostorskemu in urbanemu razvoju

  Mesec prostora, ki poteka že osmo leto zapored, je letos namenjen osvetlitvi aktualnih tem prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, trajnostne gradnje ter stanovanjske politike. Povezuje dogodke in aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter sodelujočih organizacij, namenjene različnim udeležencem - strokovni javnosti, otrokom in mladostnikom ter najširši javnosti.

 • MOP gostil prvi sestanek v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju urbanih zadev

  Sestanek delovne skupine držav članic EU za urbani razvoj (UDG) je potekal preko spleta. Udeležili so se ga predstavniki držav članic EU, Evropske komisije, evropskih združenj mest oz. lokalnih oblasti, Evropskega parlamenta, partnerskih držav in drugih evropskih institucij s področja urbanega razvoja.

 • Iz degradiranega območja v urbani park

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal sklep o sofinanciranju projekta »Sanacija degradiranega območja Mercator – gradnja zimskega bazena in urbanega parka«, ki se v Mestni občini Slovenj Gradec izvaja preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v vrednosti dobrih 5,1 milijona evrov.

 • S podaljšanjem roka do realizacije projektov in koriščenja evropskih sredstev

  Ministrstvo za okolje in prostor je s sklepom podaljšalo rok za izvedbo dveh projektov – »Ureditev mestne tržnice« v Mestni občini Ptuj do konca letošnjega leta in »Prenova mestnega središča, 1. faza« v Mestni občini Murska Sobota, do konca junija 2021. Projekta, v skupni vrednosti dobrih 11,3 milijona evrov se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe za sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja in oživitve mest. Z izvedbo teh dveh projektov bodo prebivalci obeh mestnih občin deležni sanacije degradiranih območij in izboljšanja kvalitete bivanja, hkrati pa bo izvedba vseh načrtovanih gradbenih in ureditvenih del delovala tudi kot dodatna spodbuda za gospodarske dejavnosti v obdobju oživljanja gospodarstva ob zaključku ukrepov.

 • Peti razpis Evropske komisije za inovativne urbane projekte

  Evropska komisija je 16. septembra 2019 objavila peti razpis Pobude UIA (Urban Innovative Actions) za inovativne urbane projekte. Približno 50 milijonov evrov bodo namenili za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja: kakovost zraka, krožno gospodarstvo, kultura in kulturna dediščina ter demografske spremembe. Do sredstev so upravičeni lokalni organi pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih z več kot 50.000 prebivalci. Rok za prijavo projektov je 12. december 2019.

 • Posojila za spodbujanje urbanega razvoja - finančni instrumenti evropske kohezijske politike 2014-2020

  Ljubljana, 10. 6. 2019 – Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih. Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).