Skoči do osrednje vsebine

MOP gostil prvi sestanek v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju urbanih zadev

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Sestanek delovne skupine držav članic EU za urbani razvoj (UDG) je potekal preko spleta. Udeležili so se ga predstavniki držav članic EU, Evropske komisije, evropskih združenj mest oz. lokalnih oblasti, Evropskega parlamenta, partnerskih držav in drugih evropskih institucij s področja urbanega razvoja.

V prvem delu sestanka, ki mu je predsedoval mag. Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja Direktorata za prostor graditev in stanovanja, je Slovenija predstavila prioritete svojega predsedovanja, tudi na področju okolja, teritorialne kohezije in urbanih zadev. Sledila je predstavitev MOP o politiki urbanega razvoja v Sloveniji. Prav tako je svojo nacionalno politiko razvoja mest predstavila Nizozemska. V drugem delu je MOP, v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, evropskim kolegom predstavil stanovanjsko politiko in njeno izvajanje.

Tretji del sestanka je bil namenjen Urbani agendi EU.  Evropska komisija je povzela, kako potekajo partnerstva in druge aktivnosti Urbane agende. V partnerstvih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove ter skupaj iščejo odgovore kako zmanjšati zakonodajne ovire, povečati dostopnost do financiranja in izboljšati znanje za boljši razvoj mest v EU na različnih področjih. 

Sledila je predstavitev in razprava o prvem predlogu dogovora o nadaljnjem razvoju Urbane agende EU. Dogovor vsebuje predloge o prihodnjih korakih v procesu, skladno z načeli Nove leipziške listine, ki je bila sprejeta novembra 2020. Dogovor je predviden za sprejem na sestanku ministrov, pristojnih za urbane zadeve, na srečanju v času slovenskega predsedovanja,  26. novembra 2021 na Brdu pri Kranju.