Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Evropska sredstva za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023«. Za javni razpis v višini 1,3 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dober milijon evrov.

 • Evropska sredstva za Kovačnico – podjetniški inkubator Kranj

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj«. Za slabega 2,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,5 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sore

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sore – občina Škofja Loka«. Za 2,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga Občina Škofja Loka izvaja v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 793 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za planinsko in rekreacijsko infrastrukturo

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za podporo planinski in rekreacijski infrastrukturi«. Za javni razpis v višini 5 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,5 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo Negovalne bolnišnice Ljubljana

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana«. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 3,3 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval milijon evrov. To je že druga odobritev evropskih sredstev za Negovalno bolnišnico Ljubljana v zadnjem mesecu.

 • Evropska sredstva za industrijsko storitveno cono Sejmišče Šentjernej

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Cestna in komunalna infrastruktura v industrijsko storitveni coni Sejmišče Šentjernej«. Za dobrih 820 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentjernej, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 440 tisoč evrov.

 • Spodbujamo podjetništvo: Evropska sredstva za Poslovno cono Vudina

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vudina«. Za dobrih 940 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Velika Polana, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 700 tisoč evrov.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs o procesu priprave načrta za okrevanje: »Delo je težko, a verjamem, da ga bomo uspešno pripeljali do konca«

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je danes na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na Brdu pri Kranju udeležila konference o osnutku nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

 • Evropska sredstva za širitev Poslovne cone Arnovski gozd

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Poslovna cona Arnovski gozd - širitev«. Za nekaj manj kot 3 milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Žalec, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za oskrbo s pitno vodo na območju zgornje Save

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop«. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta znaša 14,6 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 6,1 milijona evrov.

 • Vlada sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

  Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2020 ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • Odobrenih 40 milijonov evrov za nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes odobrila sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 40 milijon evrov za projekt "Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča". Celotna vrednost projekta, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, znaša dobrih 90 milijonov evrov.

 • Evropska sredstva za kolesarske poti v občini Ivančna Gorica

  V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj regij Osrednjeslovenske razvojne regije, znaša dobra 2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 1 milijon evrov.

 • Evropska sredstva za rekonstrukcijo prometne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture«. Za okoli 1,1 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Jesenice, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 610 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za kolesarske poti v občini Krško

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »DRR Kolesarska povezava Krško - Sotelsko - Brestanica«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, znaša 375 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 110 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za prenovo naselja Cesta španskih borcev v Ljubljani

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev, Ljubljana«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša skoraj 2,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 430 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za širokopasovna omrežja na območjih, kjer ni tržnega interesa za njihovo izgradnjo

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 5«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša dobrih 21 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 17,3 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za kolesarske poti v občinah Beltinci in Črenšovci

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša slabih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 550 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za stanovanjske skupine za mlajše od 65 let

  Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša skoraj 7 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 5,5 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za gradnjo malih vetrnih elektrarn

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 4 milijone evrov. Sredstva bo v celoti prispeval Kohezijski sklad.