Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na konferenci Centra za kreativnost

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je danes, skupaj z dr. Ignacijo Fridl Jarc, državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo, kot častna gostja nagovorila sodelujoče na otvoritveni konferenci ob objavi javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2022«, ki je sofinanciran s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Evropska sredstva za celovito energetsko prenovo objekta v Vojašnici barona Andreja Čehovina

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 627 tisoč evrov iz Kohezijskega sklada za projekt »Celovita energetska prenova Objekta 14 v vojašnici BAČ«. To je še eden v nizu projektov, v okviru katerih z evropskimi sredstvi povečujemo učinkovitost rabe energije v javnem sektorju. Do sedaj smo za podporo projektom energetske prenove javnih stavb namenili že dobrih 107 milijonov evrov evropskih sredstev.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na letni skupščini Vanguard iniciative

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je danes nagovorila sodelujoče na letni skupščini Vanguard iniciative - organizacije 34 uspešnih evropskih regij, ki imajo v svoji strategiji pametne specializacije poudarjeno napredno industrijo in proizvodnjo.

 • Povezujemo Slovenijo: 11 milijonov evrov evropskih sredstev za hitro cesto od Velenja do Slovenj Gradca

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 11 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Izdelava dokumentacije za izgradnjo hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug«. To je še ena v nizu naložb, v okviru katerih z evropskimi sredstvi povezujemo Slovenijo.

 • Oživljamo mesta: Skoraj 1,7 milijona evrov za ureditev mestnega jedra v Novem mestu

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 1,67 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica in Prešernov trg«. To je še eden v nizu projektov, v okviru katerih z evropskimi sredstvi spodbujamo učinkovito rabo prostora v urbanih območjih.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na Dnevu slovenskih bančnikov

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je na povabilo direktorice Združenja bank Slovenije udeležila virtualnega dogodka Dan slovenskih bančnikov, na temo vloge bank pri post pandemičnem okrevanju gospodarstva. Udeležencem je predstavila prioritetna področja slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost ter večletne finančne perspektive 2021–2027.

 • Minister Zvone Černač v Pomurski regiji

  V okviru vladnega obiska v Jugovzhodni regiji se je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač sestal z županoma občin Moravske Toplice in Turnišče, v Lendavi preizkusil sistem izposoje električnih koles ter si na kolesu ogledal projekt transnacionalnega sodelovanja IronCurtainCycling in lokacijo za novogradnjo stanovanj v Lendavi.

 • Državna sekretarka na sestanku odbora za spremljanje Strategije jugovzhodne Evrope do leta 2030

  Slovenska delegacija pod vodstvom državne sekretarke mag. Monike Kirbiš Rojs se je danes preko video klica udeležila 1. sestanka odbora za spremljanje Strategije jugovzhodne Evrope do leta 2030, v katerem sodelujejo delegacije iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije in Turčije.

 • Spodbujamo uporabo javnega potniškega prometa: skoraj 2,5 milijona evrov za novo parkirno hišo v Kopru

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 2,46 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Parkirna hiša P+R (Park and Ride) Sonce«. To je še eden v nizu projektov, v okviru katerih z evropskimi sredstvi spodbujamo razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

 • Ministri EU poudarili velik pomen kohezijske politike pri doseganju ključnih ciljev Unije

  Ministri pristojni za kohezijsko politiko so na zasedanju Sveta za splošne zadeve poudarili prispevek kohezijske politike k zmanjšanju in odpravi razvojnih razlik, k zeleni preobrazbi, digitalnemu prehodu ter h gospodarski, socialni in teritorialni koheziji. Podprli so tudi vključitev San Marina v strategijo EU za jadransko-jonsko regijo.

 • Minister Zvone Černač v Jugovzhodni regiji

  V okviru vladnega obiska v Jugovzhodni regiji se je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač udeležil sestanka z županoma občin Kostel in Dobrepolje, se preizkusil v tradicionalni pripravi kruha v z evropskimi sredstvi prenovljeni Sitarjevi hiši v Dolenjskih Toplicah, se v Trebnjem sestal z vodstvom podjetja REM d.o.o., ki uspešno črpa evropska sredstva za nadaljnji razvoj ter si v spremstvu župana Novega mesta ogledal prenovljen Glavni trg.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na seji Predsedstva Skupnosti občin Slovenije

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je danes udeležila 17. seje Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri je z župani spregovorila o črpanju EU sredstev do leta 2030.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na 3. Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je nagovorila udeležence 3. Gradbeno-prostorsko-okoljske konference, katere tematika je letos osredotočena na prenovljeno gradbeno-prostorsko zakonodajo v luči prioritet EU sredstev za krepitev in odpornost. V svojem nagovoru je državna sekretarka predstavila prednostna področja vlaganj evropskih kohezijskih sredstev in sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru gradbenih in okoljskih projektov.

 • Evropska sredstva za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 307 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za »Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja«. To je še en v nizu projektov, s katerim spodbujamo dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

 • Evropska sredstva za ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19 – Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota«. Za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, vreden 8,9 milijona evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz naslova pobude React-EU prispeval 5 milijonov evrov. V letošnjem letu smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za krepitev zdravstvenega sistema iz tega naslova namenili že 71 milijonov evrov.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na Konferenci pametne države 2021

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila Konference pametne države 2021, kjer je v okviru panela »Uspešna digitalna preobrazba civilne družbe in javnega sektorja: zgodbe voditeljic« predstavila prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju digitalizacije, dobre prakse in pogled na digitalizacijo s strani ženskih vodstvenih kadrov.

 • Evropska sredstva za ureditev komunalne infrastrukture v občini Dravograd

  Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Občina Dravograd«. Občina Dravograd bo z izvedbo projekta poskrbela za ureditev javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeraciji Vič.

 • Minister Zvone Černač v Obalno–kraški regiji

  V okviru obiska vlade v Obalno–kraški regiji se je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač udeležil sestanka predsednika Vlade Republike Slovenije z župani v regiji in se sestal z vodstvom Inkubatorja d. o. o. Sežana.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs v Izoli na ogledu dobrih praks čezmejnega sodelovanja

  Državna sekretarka se je danes sestala s predstavniki občine Izola, ki je projektni partner Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na projektu podpore izvajanja Strategije EU za jadransko-jonsko regijo - EUSAIR Facility Point ter si ogledala Hišo morja – Izolano, ki je plod čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško.

 • 6,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za ureditev negovalne bolnišnice v Mariboru

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za namen Negovalne bolnišnice UKC Maribor«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 8,9 milijona evrov, od tega bo večino – kar 6,8 milijona evrov – prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU. V letošnjem letu smo tako v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za krepitev zdravstvenega sistema iz tega naslova namenili že 66 milijonov evrov.