Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Evropska sredstva za kolesarsko povezavo Turnišče-Dobrovnik-Lendava

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR – Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava«. Za 477 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bosta izvajali Občina Dobrovnik in Občina Turnišče v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 305 tisoč evrov.

 • Danes

  Evropska sredstva za kolesarsko povezavo Lendava-Dobrovnik-Kobilje

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR – Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik-Kobilje«. Za 1,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Lendava, Občina Dobrovnik in Občina Kobilje v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 490 tisoč evrov.

 • Danes

  Evropska sredstva za kolesarsko povezavo med naselji Muta, Vuzenica in Gortina

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naselji Muta, Vuzenica in Gortina«. Za 1,1 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 482 tisoč evrov.

 • Danes

  Evropska sredstva za obrtno cono v Markovcih

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ureditev OC – IV. faza«. Za 600 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Markovci v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 259 tisoč evrov.

 • Danes

  Evropska sredstva za boljšo oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško področje«. Za 8,4 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobre štiri milijone evrov.

 • Minister Černač na Slovenskih regionalnih dnevih: Pomembno je, da omogočimo enake izhodiščne možnosti za vse

  Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač je danes nagovoril udeležence simpozija Slovenski regionalni dnevi, ki je bil letos posvečen petdeseti obletnici regionalne politike v Sloveniji. Minister je poudaril, da gre za pomemben jubilej, ki je priložnost za razmislek in odkrit pogovor o tem, kaj smo na področju regionalnega razvoja v preteklosti naredili prav in kaj narobe.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje v občini Laško

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Laško«. Za 4,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Laško v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobra 2,1 milijona evrov.

 • Minister Černač na obisku v Litiji in Šmartnem pri Litiji

  Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač nadaljuje z obiski slovenskih občin. Danes se je srečal z županom občine Šmartno pri Litiji Rajkom Meserkom in županom občine Litija Francijem Rokavcem.

 • Nepovratna sredstva iz pobude React-EU za informacijsko podporo naročanju na cepljenje proti covidu-19

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »COVID19 - informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 1,5 milijona evrov. Sredstva bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Gre za še eno v nizu naložb iz pobude React-EU v okviru instrumenta za okrevanje po epidemiji – Next Generation EU.

 • Evropska sredstva za industrijsko cono v Šentjurju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur jug – 3«. Za skoraj 3,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentjur v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobra 2,6 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za kolesarsko stezo od Lendave do Črenšovcev

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci«. Za 1,26 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Velika Polana, Občina Lendava in Občina Črenšovci v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 607 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za kolesarske poti v občini Brežice

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR-Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi«. Za 3,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Brežice v okviru Dogovora za razvoj Razvojne regije Posavje, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dober milijon evrov.

 • Evropska sredstva za kolesarsko pot od Postojne do Zagona

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Kolesarska pot Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon«. Za nekaj manj kot 3,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Postojna v okviru Dogovora za razvoj Primorsko-Notranjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,75 milijona evrov.

 • Minister Černač ob oddaji Načrta za okrevanje in odpornost: Opravili smo zahtevno in obsežno delo

  Potem ko je vlada v sredo sprejela slovenski Načrt za okrevanje in odpornost, ga je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes posredovala Evropski komisiji. »Z oddajo Načrta za okrevanje in odpornost se zaključuje zahtevno in obsežno delo. Tečemo zadnji krog in verjamem, da bo v naslednjih treh mesecih načrt tudi potrjen. Po letu dni kriznih razmer je čas za akcijo, zaključek administrativnih postopkov in čimprejšnji pričetek aktivnosti za uporabo sredstev, ki bodo pomembno prispevala k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19,« je ob tej priložnosti povedal minister Zvone Černač.

 • Vlada sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost

  Vlada je sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost in pooblastila Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), da dokument do 30. aprila 2021 posreduje Evropski komisiji.

 • Evropska sredstva za izboljšavo vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Hidravlična izboljšava v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli – DRR«. Za 8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bosta izvajali Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, bo Kohezijski sklad prispeval dobre 4 milijone evrov.

 • Evropska sredstva za posodobitev vodovodnega sistema v občini Renče-Vogrsko

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek«. Za 2,6 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Renče-Vogrsko v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 1,3 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za kolesarske poti v Gornji Radgoni

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Kolesarske poti Gornja Radgona, 1. faza«. Za 308 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Gornja Radgona v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 96 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za gradnjo malih sončnih elektrarn

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 10 milijonov evrov, od tega bo 5 milijonov evrov prispeval Kohezijski sklad.

 • Evropska sredstva za industrijsko cono v Dobju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Opremljanje IC Dobje«. Za 573 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Dobje v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 202 tisoč evrov.