Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs: »Evropska sredstva za okrevanje in odpornost bomo namenili tudi za naložbe v slovenski turizem in kulturo«

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je nagovorila udeležence konference »Razvoj turizma 4.0«, ki ga je ob zaključku projekta Turizem 4.0 TRL 3-6 gostilo podjetje Arctur, d. o. o. Predstavila je priložnosti za turistični sektor v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

 • Na otvoritvenem dogodku Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi Nacionalne kontaktne točke danes uradno odprli izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma obdobja 2014–2021. Spletnega dogodka pod geslom »Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« se je udeležilo okvirno 300 udeležencev, ki sta jih nagovorili tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in veleposlanica Kraljevine Norveške njena ekscelenca Trine Skymoen. Otvoritvenemu dogodku je sledila delavnica za prijavitelje na razpisa v okviru programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in programa »Izobraževanje – krepitev človeških virov«.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs: »Evropska sredstva bodo prednostno usmerjena v zeleno in digitalno preobrazbo naše družbe in gospodarstva«

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila spletnega strokovnega posveta »Komu bodo namenjene milijarde EU sredstev?«, na katerem je predstavila priložnosti za podjetja in občine v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost ter izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Spletni dogodek, ki ga je organiziralo podjetje Tiko Pro, je spremljalo okoli 700 udeležencev.

 • 50 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za celovito energetsko prenovo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »COVID19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 50 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU. Gre za že šesto naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.

 • Minister Černač na letni skupščini Skupnosti občin Slovenije

  Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač se je danes udeležil redne letne skupščine Skupnosti občin Slovenije, na kateri je županom predstavil stanje na področju kohezijske politike obdobja 2014–2020 ter aktualne informacije o programskem obdobju 2021–2027 in nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost.

 • Slovenija visoko na devetem mestu med 165 državami pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

  Letošnje poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, ki ga je izdalo združenje SDSN – Sustainable Development Solutions Network pod okriljem Organizacije združenih narodov (OZN) in fundacije Bertelsmann Stiftung ter Cambridge University Pressa, Slovenijo uvršča na 9. mesto med 165 državami. Slovenija najboljše rezultate dosega pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in gospodarske rasti ter krepitvi miru, pravičnosti in institucij.

 • Nepovratna sredstva iz pobude React-EU za digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)«. Skupna višina sredstev za javni razpis, ki ga bo izvajal Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, znaša 30 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU. Gre za že peto naložbo iz pobude React-EU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

 • Evropska sredstva za rekonstrukcijo ceste Cerknica-Bloška Polica

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška Polica«. Za 3,6 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v okviru Dogovora za razvoj regij Primorsko-Notranjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobra 2,5 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za nadgradnjo vodovodnega sistema v Pomurju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema C – 2. faza«. Za 10,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Gornja Radgona skupaj z Občino Apače in Občino Sveti Jurij ob Ščavnici v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 4,8 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za promocijo poklicnega izobraževanja

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Promocija poklicnega izobraževanja 2021-2022«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajal Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, znaša 700 tisoč evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 560 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave v občini Šentilj

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Šentilj«. Za nekaj manj kot 1,6 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentilj v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 553 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za telovadnico, učilnice in igrišče v Kranju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Prizidek telovadnice OŠ Staneta Žagarja – Kranj«. Za nekaj več kot 2,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj v okviru Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj 2030, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,1 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za zaposlovanje in usposabljanje v kulturi

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za javni razpis za izbor projektov »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«. Skupna višina sredstev za javni razpis, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za kulturo, znaša 627 tisoč evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 502 tisoč evrov.

 • Inštitut Bruegel popravil napako: Slovenija zeleni preobrazbi in digitalnemu prehodu namenja skupaj 1,59 milijarde evrov in ne 0,94 milijarde evrov kot je prvotno objavil Bruegel

 • Evropska sredstva za kmetijsko-poslovno cono v Dobrovniku

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ureditev Kmetijsko-poslovne cone Dobrovnik – II. faza«. Za dober milijon evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Dobrovnik v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 612 tisoč evrov.

 • Državna sekretarka mag. Kirbiš Rojs o Načrtu za okrevanje in odpornost s člani Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je na povabilo Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija danes na Brdu pri Kranju predstavila Načrt za okrevanje in odpornost ter ostale finančne mehanizme. Podrobneje so načrtovane ukrepe na svojih področjih predstavili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 • Evropska sredstva za kolesarsko povezavo Trebnje-Mirna-Mokronog

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR – Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog«. Za 700 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Trebnje v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 386 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za tematsko pot v Novem mestu

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Tematska pot gradišče Marof in Kettejev drevored«. Za 490 tisoč evrov vreden projekt, ki ga izvaja Mestna občina Novo mesto v okviru Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 296 tisoč evrov.

 • Evropska sredstva za obrtno-industrijsko cono v Hrastniku

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI Hrastnik«. Za 4 milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v okviru Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,5 milijona evrov.

 • Z evropskimi sredstvi do 1200 novih mest v domovih za starejše v prihodnjih dveh letih

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, znaša 93 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Gre za že četrto naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta Next Generation EU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.