Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Evropska sredstva za gradnjo malih vetrnih elektrarn

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 4 milijone evrov. Sredstva bo v celoti prispeval Kohezijski sklad.

 • Evropska sredstva za ureditev Poslovno industrijske cone Cikava

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Poslovno industrijska cona Cikava«. Za okoli 3,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Novo mesto, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,7 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za prenovo neprofitnih stanovanj v Kranju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Prenova stanovanj v lasti Mestne občine Kranj«. Za 260 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispevala nekaj manj kot 155 tisoč evrov.

 • Odobrena evropska sredstva za razširitev industrijsko poslovne cone v Lendavi

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava«. Za dobrih 318 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Lendava, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 193 tisoč evrov.

 • Nepovratna sredstva iz pobude React-EU za Negovalno bolnišnico Ljubljana

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša dobrih 5,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,5 milijona evrov. Gre za drugo naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.

 • Evropska sredstva za spodbujanje podjetništva na Goričkem

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Spodbujanje podjetništva na območju KP Goričko«. Za dobrega 1,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šalovci, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 570 tisoč evrov.

 • Obsežna dodatna evropska sredstva za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili dodatna evropska sredstva za »Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID-19«, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, po novem znaša dobrih 14,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 10,5 milijona evrov.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs s predstavniki V4+ o pripravi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost

  Na povabilo državne sekretarke Ministrstva za razvojne sklade in regionalno politiko Republike Poljske, predsedujoče Višegrajski skupini (V4), se je državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs danes udeležila video konference, na kateri so predstavniki V4, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Latvije, Litve, Estonije in Slovenije izmenjali izkušnje pri pripravi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

 • Evropska sredstva za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 16 milijonov evrov. Sredstva bo v celoti prispeval Kohezijski sklad.

 • Evropska sredstva za nakup osebnih vozil za izvajanje invalidskega varstva in obravnave v skupnosti

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 400 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 320 tisoč evrov.

 • Občina Turnišče bo z evropskimi sredstvi uredila gospodarsko cono

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Gospodarska cona Turnišče«, ki ga bo izvajala Občina Turnišče. Za projekt v višini skoraj 420 tisoč evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 225 tisoč evrov.

 • Začenja se naložbeni cikel za krepitev zdravstvenega sistema - odobrena prva naložba nepovratnih sredstev iz React-EU

  Z odobritvijo naložbe za preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor pričenjamo obsežen investicijski cikel na področju krepitve javnega zdravstva, ki mu bo v naslednjih letih namenjeno preko pol milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev.

 • Zahteva za sklic seje DZ glede Načrta za okrevanje in odpornost – priložnost za izmenjavo mnenj o naši skupni prihodnosti

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki koordinira pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, vidimo zahtevo za sklic seje Državnega zbora Republike Slovenije na eni strani kot priložnost za izmenjavo mnenj o naši skupni prihodnosti, na drugi strani pa kot možnost, da dokončno ovržemo vse neresnice in manipulacije, ki se pojavljajo v javnosti glede tega dokumenta. Žal tudi na današnji novinarski konferenci predlagateljev seje.

 • Evropska sredstva za izgradnjo kolesarske steze Cerknica-Dolenje Jezero

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica–Dolenje Jezero«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajala Občina Cerknica, znaša 835.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 87.000 evrov.

 • Navedbe STA o slabo pripravljenem Načrtu za okrevanje in odpornost ne držijo

  Številni mediji so danes povzemali neresnične navedbe Slovenske tiskovne agencije (STA) v povezavi s slovenskim Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO), o katerem STA sklicujoč se na neuradne informacije, piše, da je po oceni Evropske komisije med slabše pripravljenimi.

 • Minister Černač na konferenci Zlati kamen: »Potrebujemo dobre zgodbe, dobre zglede.«

  Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač je nagovoril udeležence spletne konference Zlati kamen, ki letos poteka v znamenju priprav na novo finančno perspektivo 2021–2027 in načrtovanja sredstev evropskega svežnja za okrevanje in odpornost. Poudaril je, da je izkupiček pogajanj za evropska sredstva najboljši doslej in prinaša obsežna dodatna sredstva za okrevanje po krizi COVID-19.

 • Evropska sredstva za rekonstrukcijo čistilne naprave Ormož

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Drave – Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož – Občina Ormož«. Za dobrega 3,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ormož, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti - JR PMIS«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 8 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6,4 milijona evrov.

 • Delovno srečanje na temo evropskih projektov in financiranja organizacij v zamejstvu

  Na pobudo obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji se je danes odvilo delovno srečanje na temo evropskih projektov in financiranja organizacij v zamejstvu. Sestali so se ministrica dr. Helena Jaklitsch, državna sekretarka Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze gospa Ksenija Dobrila, predsednik Sveta slovenskih organizacij gospod Walter Bandelj ter sodelavci iz Urada za kohezijsko politiko in Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme.

 • Evropska sredstva za širitev Poslovno proizvodne cone Tezno

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno (razširitev EPC)«. Za slabega 1,6 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Maribor, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 984.000 evrov.