Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Minister Černač na okrogli mizi Evropskega odbora regij

  Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač je preko video povezave sodeloval na okrogli mizi »Zagotavljanje sinergij med kohezijsko politiko in Mehanizmom za okrevanje in odpornost preko krepitve partnerstva z lokalnimi in regionalnimi oblastmi«. Hibridni forum o okrevanju in odpornosti v Lipici, ki ga je pripravil Evropski odbor regij, je del programa slovenskega predsedovanja Svetu EU.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs na srečanju podjetnikov Koroške regije

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je v Slovenj Gradcu nagovorila udeležence dogodka »Srečanje podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije«.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs: Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da mladi ne bodo zapostavljeni

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je na povabilo Evropskega odbora regij preko video povezave nagovorila udeležence dogodka »Kohezija kot vrednota - Prednosti in slabosti, ki jih mladim prinaša prehod v svet po covidu-19«.

 • Evropska sredstva za pomoč ljudem ob naravnih nesrečah – poplavah in ostalih ujmah

  Z nepovratnimi evropskimi sredstvi podpiramo delo Civilne zaščite na vseh nivojih, v okvir katere spadajo tudi prostovoljni in poklicni gasilci, Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba ter ostale službe.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na 4. konferenci Biznis in trendi v gradbeništvu

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila 4. konference Biznis in trendi v gradbeništvu, ki se letos odvija okoli osrednjega vprašanja »Kako investicijski poskok izkoristiti za vzdržno rast?«. Na panelu »Investicije v zeleno in trajnostno naravnano gradnjo – smernice Evropske unije in primeri dobrih praks« je predstavila področja vlaganj evropskih kohezijskih sredstev in sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.

 • Državna sekretarka mag. Kirbiš Rojs na okrogli mizi Evropska unija za 21. stoletje

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je sodelovala na okrogli mizi Evropska unija za 21. stoletje v okviru Jesenske šole Nove univerze. Poudarila je pomen evropskih sredstev za doseganje strateških ciljev Evropske unije.

 • Dan evropskega sodelovanja praznovali tudi projekti Programa sodelovanja Slovenija-Madžarska

  Pod pokroviteljstvom Evropske komisije po vsej Evropi letos že desetič zapored potekajo prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja. Z različnimi dogodki želimo poudariti dosežke evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. Rezultate petih čezmejnih projektov Programa sodelovanja Slovenija-Madžarska 2014-2020 so prejšnjo soboto spoznali tudi udeleženci dogodka »Piknik projektov«.

 • Minister Černač na konferenci o vrednotenju kohezijske politike

  Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač je nagovoril udeležence 9. konference o vrednotenju EU kohezijske politike. Kot predsedujoči svetu evropskih kohezijskih ministrov se je dogodka, ki poteka v Portu, udeležil preko video povezave na povabilo Evropske komisije.

 • Dan evropskega sodelovanja praznovali tudi v dvorcu Rakičan

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo okviru Dneva evropskega sodelovanja predstavili tudi učinke projektov Programa sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška 2014-2020.

 • Minister Černač in državna sekretarka Kirbiš Rojs v Savinjski regiji

  V okviru obiska vlade v Savinjski regiji je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač obiskal občine Podčetrtek, Nazarje in Žalec. Obiska na Savinjskem se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je obiskala občini Rogaška Slatina in Zreče.

 • Evropska sredstva za skoraj 230 kilometrov novozgrajenih kolesarskih povezav širom Slovenije

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo od prve polovice julija do prve polovice septembra odobrila evropska sredstva za skoraj 230 kilometrov novozgrajenih kolesarskih povezav širom Slovenije. S tem spodbujamo trajnostno mobilnost, kolesarjem pa omogočamo varne in udobne kolesarske povezave, navezujoče se na središča lokalnega oz. regionalnega pomena.

 • Praznujemo 10. obletnico Dneva evropskega sodelovanja

  Pod pokroviteljstvom Evropske komisije letos že desetič zapored potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. V petek, 10. septembra 2021, smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na obmejnem območju Gorenjske, in sicer s pohodom na Zelenico.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je srečala s predstavniki Združenja občin Slovenije

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je danes srečala s predstavniki Združenja občin Slovenije. Pogovorili so se o izvajanju občinskih in regijskih projektov v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij (DRR) in zagotavljanju sredstev programskega obdobja 2014-2020 za že potrjene projekte. Župani si želijo, da se mehanizem ohrani tudi v finančni perspektivi 2021–2027. Razpravljali so še o mehanizmih CTN (celostne teritorialne naložbe) in mehanizmu CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter o prihodnosti evropske kohezijske politike.

 • Evropska sredstva za oskrbo s pitno vodo v Ajdovščini

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk«. To je še eden v nizu projektov, ki bodo zagotovili varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, tokrat za skoraj 17 tisoč prebivalcev v občini Ajdovščina.

 • Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs v Goriški regiji

  V okviru obiska vlade v Goriški regiji se je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač srečal z županom občine Brda Francem Mužičem in županom občine Vipava Goranom Kodeljo. Srečanje so izkoristili za pogovor o izvajanju občinskih in regijskih projektov s podporo evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2014–2020 in 2021–2027. Obiska na Goriškem se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je obiskala občini Tolmin in Idrija.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Hrastnik

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik«. Za 2,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v okviru Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov.

 • 6,6 milijona evrov evropskih sredstev za poplavno varnost porečja Vipave

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza«. Za 7,8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za vode v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 6,6 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za Ekonomsko-poslovno cono Zalog

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«. Za 5,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Ljubljana v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,4 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za tretjo razvojno os jug

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug«. Za 8 milijonov evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

 • 5,6 milijona evrov evropskih sredstev za energetsko prenovo sedmih stavb UKC Ljubljana

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Energetska prenova stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva«. Za 14,46 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 5,6 milijona evrov. Prenovljenih bo več kot 41 tisoč kvadratnih metrov neto tlorisne površine.