Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za posodobitev javnega potniškega prometa v Novi Gorici

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 527.000 evrov evropskih sredstev za javni potniški promet v Novi Gorici (projekt »CTN MONG Ukrep trajnostne mobilnosti JPP«).

V okviru projekta bo obnovljenih ali na novo urejenih 22 avtobusnih postajališč mestnega prometa v Novi Gorici in Solkanu. Investicija je nujna, saj obstoječa avtobusna postajališča mestnega potniškega prometa trenutno niso primerno urejena. Kot taka ne zagotavljajo ustrezne varnosti, udobja in pretočnosti prometa.

Izvedba projekta bo prispevala k večji varnosti vseh udeležencev v prometu ter k bolj udobnemu in privlačnemu javnemu potniškemu prometu. Izboljšala se bo pretočnost prometa, hkrati pa bo investicija vplivala na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Projekt se izvaja v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in sledi ciljem razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Za projekt v skupni vrednosti 900.262,38 evra bo Kohezijski sklad prispeval 527.011,54 evra.