Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za prometno ureditev v Kranju

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 890.000 evrov evropskih sredstev za projekt »CTN KR Nadhod Planina - PC Hrastje«.

V okviru projekta bo urejen manjkajoč odsek za kolesarje in pešce med centralnim mestnim naseljem Planina ter Poslovno cono (PC) Hrastje. Poleg urejanja poti projekt zajema tudi ureditev pripadajoče opreme in premostitvenega objekta, nadhoda čez regionalno cesto. Z uspešno zaključenim projektom bo mesto pridobilo 730 metrov nove kolesarske povezave in nove površine za pešce v dolžini 690 metrov.

Projekt se izvaja v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in sledi ciljem razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Za projekt v vrednosti 2.280.254,36 evra bo Kohezijski sklad prispeval 888.845,09 evra.