Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Vlada je sprejela Odgovor na vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta RS

  Vlada je sprejela Odgovor na vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta RS glede poteka in financiranja projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

 • Minister Černač nadaljuje z delovnimi obiski po občinah Slovenije

  Pivka, 21. maj 2020 - Minister Zvone Černač, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo ter državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs sta danes na povabilo župana obiskala občino Pivka. Z županom Robertom Smrdeljem in sodelavci so se pogovarjali o aktualnih in prihodnjih projektih občine, financiranih s pomočjo EU sredstev, ki bodo pripomogli k boljšemu življenju tamkajšnjih prebivalcev, pa tudi k hitrejšem in učinkovitejšemu razvoju občine Pivka. V Parku vojaške zgodovine se jim je pridružil tudi minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

 • Predsednica Evropske komisije predstavila svoj načrt za okrevanje gospodarstva po pandemiji

  Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je 13. maja v Evropskem parlamentu predstavila svoj načrt za okrevanje gospodarstva po pandemiji COVID-19.

 • Minister Zvone Černač obiskal občine Žužemberk, Ivančna Gorica in Grosuplje

  Minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvone Černač je obiskal Žužemberk, Ivančno Gorico in Grosuplje. Z župani se je pogovoril o aktualnih temah na področju izvajanja evropske kohezijske politike in si ogledal projekte, sofinancirane z evropskimi kohezijskimi sredstvi.

 • Z evropskimi sredstvi bo urejena komunalna infrastruktura v industrijski coni Muta

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala občina Muta, je 528.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 369.000 evrov.

 • Državna sekretarka o pripravah na izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027

  V aprilu smo v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pričeli z intenzivnimi pripravami na izvajanje evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju 2021-2027.

 • Minister Černač ob dnevu Evrope: Samo skupaj in povezani smo lahko močnejši, uspešnejši in bolj solidarni.

  Na današnji dan pred sedemdesetimi leti je Robert Schuman s pobudo o oblikovanju evropske institucije, ki bi skrbela za skupno upravljanje industrije premoga in jekla, postavil temelje za povezovanje držav v Evropsko unijo.

 • Izjava ministra Černača, vodje svetovalne skupine Beovićeve in vladnega govorca Kacina

  Na izjavi glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 so sodelovali minister brez resorja, pristojen za strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač, vodja svetovalne skupine v okviru Ministrstva za zdravje dr. Bojana Beović ter vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin.

 • Evropska sredstva za lažje poslovanje podjetij v Mariboru

  Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno (dograditev EPC)«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Mestna občina Maribor, je 400.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 246.000 evrov.

 • Razpisana evropska sredstva za čezmejne projekte na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov

  Objavljen je šesti rok javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014–2020 za predložitev projektnih predlogov. Za sredstva lahko kandidirajo projekti na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov.

 • Minister Černač v Slovenski Bistrici: “Projekti, podprti z evropskimi sredstvi, pomembno prispevajo k razvoju občin.”

  Minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvonko Černač se je z državno sekretarko mag. Moniko Kirbiš Rojs v Slovenski Bistrici srečal z županom dr. Ivanom Žagarjem. Pogovorili so se o aktualnih temah na področju izvajanja evropske kohezijske politike in si ogledali projekte, ki se izvajajo s pomočjo evropskih sredstev.

 • Evropska sredstva za lažje vračanje na delo

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajal Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije, Soča, znaša nekaj manj kot 873.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval skoraj 699.000 evrov.

 • Evropska sredstva za ureditev kolesarske mreže ob Tržaški cesti v Ljubljani

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za projekt »Tržaška cesta - Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem Kohezijskega sklada (CTN)« v Ljubljani. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 6,4 milijona evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 1,6 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za ureditev poslovne cone na Dobrovem

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za projekt »Ureditev poslovne cone na Dobrovem«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Brda, znaša dobrih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 581.000 evrov.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo Šolskega centra Kranj

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Energetska sanacija ŠC Kranj«. Vrednost projekta znaša 751.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 251.000 evrov.

 • Izvajanje kohezijske politike v luči pandemije COVID-19

  V Službi Vlade Rrpublike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, se sprotno odzivamo na težave, ki nastajajo zaradi pandemije COVID-19. V ta namen smo ustvarili tematsko podstran, na kateri objavljamo aktualne usmeritve naše službe, vlade in Evropske komisije glede izvajanja evropske kohezijske politike v povezavi s COVID-19. Stran se redno posodablja z novimi dokumenti.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo stanovanjskih objektov

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«. Skupna vrednost programa, ki se bo izvajal na celotnem območju Slovenije, je nekaj manj kot 5,9 milijona evrov. Od tega bo Kohezijski sklad prispeval 5 milijonov evrov.

 • Evropska sredstva za energetsko sanacijo Doma upokojencev Gradišče

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče« v Dornberku. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 1,3 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 364.000 evrov.

 • Ministri za kohezijsko politiko pozdravili naložbeno pobudo za omejitev vplivov COVID-19

  Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač se je preko avdio-video konference udeležil neformalnega zasedanja ministrov Sveta EU za kohezijsko politiko. Ministri so pozdravili hiter odziv Evropske komisije in predloge skupnih ukrepov za naslavljanje posledic pandemije COVID-19. Slovenija je pozvala Evropsko komisijo k maksimalni prožnosti pri spremembah in izvajanju ukrepov evropske kohezijske politike.

 • Sprememba termina kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 v prvotno predvidenem terminu od 9. do 16. maja 2020 ne bomo organizirali. Trenutno določen termin je od 19. do 26. 9. 2020, vendar še ni potrjen.

Iskalnik