Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Evropska sredstva za energetsko sanacijo Doma upokojencev Gradišče

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče« v Dornberku. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 1,3 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 364.000 evrov.

 • Ministri za kohezijsko politiko pozdravili naložbeno pobudo za omejitev vplivov COVID-19

  Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač se je preko avdio-video konference udeležil neformalnega zasedanja ministrov Sveta EU za kohezijsko politiko. Ministri so pozdravili hiter odziv Evropske komisije in predloge skupnih ukrepov za naslavljanje posledic pandemije COVID-19. Slovenija je pozvala Evropsko komisijo k maksimalni prožnosti pri spremembah in izvajanju ukrepov evropske kohezijske politike.

 • Sprememba termina kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 v prvotno predvidenem terminu od 9. do 16. maja 2020 ne bomo organizirali. Trenutno določen termin je od 19. do 26. 9. 2020, vendar še ni potrjen.

 • Minister Zvonko Černač prevzel posle v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

  Po včerajšnjem imenovanju v Državnem zboru Republike Slovenije je novoizvoljeni minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač prevzel posle in vodenje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Minister je ob primopredaji dejal, da bosta njegovi glavni nalogi sto odstotno koriščenje razpoložljivih sredstev aktualnega programskega obdobja 2014–2020 in pravočasna priprava vseh podlag za novo finančno perspektivo. Dosedanja ministrica dr. Angelika Mlinar, ki je opravljala tekoče posle, mu je zaželela veliko preudarnosti in uspehov pri vodenju vladne službe. Minister se je gospe Mlinar zahvalil za dobre želje in opravljeno delo ter ji zaželel vse dobro.

 • Evropska sredstva za ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti v Mariboru

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti« v Mariboru. Za izvedbo projekta v vrednosti 330.000 evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 160.000 evrov.

 • Evropska sredstva za izdelavo projektne dokumentacijo za navezovalno cesto Južna obvoznica Slovenj Gradec

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - Južna obvoznica Slovenj Gradec«. Vrednost projekta znaša dobrih 831.0000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 587.000 evrov.

 • Evropska sredstva za navezovalno cesto Ljubečna - avtocestni priključek Celje vzhod

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Navezovalna cesta Ljubečna - AC priključek Celje vzhod«. Za izvedbo projekta v vrednosti 4,35 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,8 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za mestno kolesarsko omrežje v Velenju

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Mestno kolesarsko omrežje - center« v Velenju. Za izvedbo projekta v vrednosti 603.000 evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 336.000 evrov.

 • Izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019

  Vlada RS se je pretekli teden na 111. dopisni seji seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Dokumenta je vlada poslala Državnemu zboru RS.

 • Evropska sredstva za ureditev informacijskega središča Nature 2000 na Krasu

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Ureditev informacijskega središča Nature 2000 na Krasu«. Za izvedbo projekta v vrednosti 873.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 688.000 evrov.

 • Evropska sredstva za projekt Doma na Krasu

  Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt Doma na Krasu s ciljem povečati dostojanstvo njegovih uporabnikov - odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 2,2 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval skoraj 1,8 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za ureditev avtobusnih postajališč v Mariboru

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešnic« v Mariboru. Vrednost projekta znaša dobrih 205.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 80.000 evrov.

 • Na drugem študijskem obisku in srečanju partnerjev projekta SMARTY

  V Leuvnu v Belgiji je potekalo drugo srečanje partnerjev projekta SMARTY. V projektu, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, skupaj s 13 partnerji iz celotne Evrope sodelujemo tudi v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

 • Dobrih 17 milijonov evrov evropskih sredstev za izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje vlaganja v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 21,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 17,2 milijona evrov. Za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija bo namenjenih 11,6 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 9,9 milijona evrov. Razpis bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo predvidoma v prihodnjem tednu.

 • Evropska sredstva za skupnostni center Nova Gorica

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Skupnostni center Nova Gorica – II. faza«. Vrednost projekta znaša dobrih 1,3 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 280.000 evrov.

 • Evropska sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)«. Za projekt v vrednosti 20,8 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 16 milijonov.

 • Evropska sredstva za širokopasovna omrežja naslednje generacije

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 29,5 milijona evrov, od tega 18,9 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 10,6 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 23,6 milijona evrov. Razpis bo v kratkem objavilo Ministrstvo za javno upravo.

 • Evropska sredstva za ureditev obrtne cone Ugar v Ribnici

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar« v Ribnici. Vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za zagon podjetij na problemskih območjih občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje in občin Pokolpja

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za javni razpis »Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R 2020–2021)«, ki ga je danes v Uradnem listu objavil Slovenski podjetniški sklad. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,9 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 2,1 milijona evrov.

Iskalnik