Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike za drugo četrtletje leta 2020

  Vlada je Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta v drugem četrtletju 2020 poslala Državnemu zboru.

 • Evropska sredstva za izmenjavo študentov iz socialno šibkejših okolij v tujini Univerze na Primorskem

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za program »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Univerza na Primorskem«. Gre za zadnjo v nizu odločitev, preko katerih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako študijsko leto posebej podpiralo mobilnost študentov na slovenskih univerzah.

 • Evropska sredstva za zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID 19«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga je danes v Uradnem listu objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša 5 milijonov evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 3,7 milijona evrov.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs nagovorila udeležence delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije

  Prenovljena strategija bo ena od številnih strateških podlag izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. Na delavnici, ki smo jo organizirali v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot koordinatorji strategije pametne specializacije, so sodelovali predstavniki ministrstev in devetih Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP).

 • Vlada potrdila izhodišča za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

  Vlada je na današnji seji obravnavala in potrdila izhodišča za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost in odločila, da je potrebno Načrt za okrevanje in odpornost pripraviti za obravnavo na seji vlade v mesecu oktobru letos.

 • Evropska sredstva za podjetniško usposabljanje v Podravju

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Podjetno nad izzive Podravje – PONI Podravje«. Za projekt v višini skoraj 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dober milijon evrov. Gre za zadnjega od osmih projektov v okviru celovitega projekta »Podjetno nad izzive«, ki se bo izvajal na področju celotne Slovenije. Njegov namen je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo uresničiti podjetniško idejo.

 • Posvet predsednika vlade z župani in direktorji regionalnih razvojnih agencij

  Predsednik vlade Janez Janša je danes v Kongresnem centru Brdo pri Kranju organiziral posvet z župani in direktorji regionalnih razvojnih agencij o črpanju evropskih sredstev.

 • Evropska sredstva za izgradnjo kanalizacije na območju občin Koper in Ankaran

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Koper in občine Ankaran«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 15,8 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 7,3 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za digitalno transformacijo podjetij

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 15 milijonov evrov, ki jih prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Razpis je danes objavil Slovenski podjetniški sklad.

 • Evropska sredstva za odvajanje odpadnih voda za industrijsko cono Vuzenica

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja sekundarnega voda za odvajanje odpadnih voda za industrijsko cono Vuzenica«. Za projekt v višini 319.000 evrov, ki ga bo izvajala občina Vuzenica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 236.000 evrov.

 • Evropska sredstva za Zasavski podjetniški inkubator

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Zasavski podjetniški inkubator«. Za projekt v višini dobrih 2 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,2 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za obnovitev in izboljšanje stanja naravnih habitatov ob Muri in na Pohorju

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta »Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri« in »VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju«. Za projekta v višini dobrih 6,7 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval dobrih 5,3 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za podjetniško usposabljanje v Primorsko-notranjski in Pomurski razvojni regiji

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta »Podjetno nad izzive v Primorsko–notranjski razvojni regiji« in »Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji«. Za projekta v višini dobrih 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR) prispeval dober milijon evrov. Gre za naslednja dva v vrsti od osmih projektov v okviru celovitega projekta »Podjetno nad izzive«, ki se bo izvajal na področju celotne Slovenije. Njegov namen je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo uresničiti podjetniško idejo.

 • Evropska sredstva za samostojnejše življenje uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«. Vrednost projekta znaša slabih 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 1,9 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za izgradnjo komunalne opreme v poslovni coni v Polzeli

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Polzela, znaša dobrih 703.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 337.500 evrov.

 • Evropska sredstva za pomoč podjetjem na področju internacionalizacije poslovanja

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za javni poziv »Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih - JPTT2020-COVID19«. Za javni poziv, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma v torek, 28. 7. 2020, je namenjenih 800.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs: Za Slovenijo do leta 2030 kar 10,5 milijard evrov evropskih sredstev.

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je po sprejetju dogovora Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru in instrumentu za okrevanje za Radio Slovenija dejala, da so številke za Slovenijo zelo ugodne. Slovenija bo na časovnici do leta 2030 upravičena do 10,5 milijard evrov, od tega gre za kar 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev.

 • Evropska sredstva za podjetniško usposabljanje v jugovzhodni Sloveniji, na Gorenjskem in v Obalno-kraški regiji

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitve o finančni podpori za projekte »Podjetno nad izzive Jugovzhodna Slovenija – PONI JV«, »Podjetno nad izzive Gorenjska – PONI Gorenjska« in »Podjetno nad izzive v Obalno-kraški razvojni regiji«. Za projekte v višini nekaj manj kot 2,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,7 milijona evrov. Gre za naslednje tri v vrsti od osmih projektov v okviru celovitega projekta »Podjetno nad izzive«, ki se bo izvajal na področju celotne Slovenije. Njegov namen je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo uresničiti podjetniško idejo.

 • Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki jih prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, znaša 6,2 milijona evrov. Razpis je danes objavil Slovenski podjetniški sklad.

 • Evropska sredstva za preprečevanje zdravstvenih tveganj pri delu

  V Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu«. Vrednost projekta, ki ga bosta izvajala Nacionalni inštitut za javno zdravje in Univerza na Primorskem, znaša 250.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 200.000 evrov.

Iskalnik