GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Dodatno pojasnilo SVRK ob seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ob današnji seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2018 ponovno poudarjamo, da se ocena Sama Jereba nanaša zgolj na obdobje do konca leta 2018 in zajema pet skladov, od katerih dva spadata pod Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, medtem ko v sklopu evropske kohezijske politike obravnavamo tri sklade in sicer Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3,8 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 1,6 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za krepitev kompetenc mladih

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitvi o finančni podpori za javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo v kratkem. Za nekaj več kot dva milijona vreden javni razpis bo Evropski socialni sklad prispeval 1,6 milijona evrov. Za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija je namenjenih 1,2 milijona evrov, za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija pa nekaj manj kot 837.000 evrov.

 • S projekti čezmejnega sodelovanja do učinkovitejših rešitev na področju zdravstva

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo danes v Izoli skupaj s projektnimi partnerji projektov Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014–2020 gostili konferenco na temo krepitve medinstitucionalnega sodelovanja za učinkovitejše izvajanje storitev na področju zdravstva.

 • Ministrica Alenka Bratušek začasno prevzela vodenje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

  Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je danes prevzela vodenje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Funkcijo ministrice brez resorja, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ki jo je prevzela od dr. Iztoka Puriča, bo opravljala do imenovanja novega ministra oziroma nove ministrice SVRK.

 • Odziv SVRK na komentar člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba v zvezi s slabim črpanje evropskih sredstev v Sloveniji

  Slovenija ima v tej finančni perspektivi 2014–2020 na voljo 3,068 milijarde evrov sredstev evropske kohezijske politike, ki jih lahko koristi do leta 2023.

 • Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki ga bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,45 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma 1,96 milijona evrov. Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je namenjenih 1,3 milijona evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa skoraj 1,2 milijona evrov sredstev.

 • Na 19. festivalu za tretje življenjsko obdobje tudi o uresničevanju strategije dolgožive družbe

  V sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje je danes potekala okrogla miza z naslovom Operacionalizacija strategije dolgožive družbe in črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi, na kateri je sodelovala tudi Sanja Ajanović Hovnik, namestnice direktorja, pristojna za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

 • Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019

  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Dokumenta bo vlada poslala Državnemu zboru RS.

 • Evropska sredstva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitvi o finančni podpori za projekta za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave, ki sta del Programa upravljanja območij Natura 2000. Skupna vrednost dveh projektov znaša dobrih 8,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval več kot 6,5 milijona evrov.