Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Danes

  Evropska sredstva za ukrepe trajnostne mobilnosti v Mestni občini Celje

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce«. Za izvedbo projekta v vrednosti 1,65 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 429.000,00 evrov.

 • Ministrica dr. Angelika Mlinar sprejela predstavnike kohezijskih regij

  Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Angelika Mlinar je danes v prostorih Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sprejela predstavnike Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) in Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS), ki sta se ga udeležila tudi predsednika Razvojnih svetov obeh regij, mag. Lilijana Madjar in Ivan Žagar.

 • Ministrica dr. Angelika Mlinar v Bruslju: »Evropska komisija potrdila napredek na informacijskem sistemu e-MA in umaknila napoved morebitne začasne zaustavitve plačil.«

  Ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Angelika Mlinar Ministrica zaključuje dvodnevni obisk v Bruslju. Danes se je prvič srečala z evropsko komisarko, pristojno za kohezijo in reforme, Eliso Ferreira, ki je ministrici sporočila, da Evropska komisija (EK) ne bo uresničila julija lani napovedane možnosti začasne zaustavitve plačil sredstev evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu e-MA. Ob tem je ministrica izrazila veselje: »Veseli me, da je Evropska komisija potrdila napredek na informacijskem sistemu e-MA, v katerega so moji sodelavci skupaj s kolegi z ministrstev v preteklem letu vložili res veliko naporov. Informacijski sistem deluje in omogoča nemoteno izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji. Še intenzivneje si bomo prizadevali za čimboljšo uporabniško izkušnjo.«

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje - Občina Rače-Fram«. Za izvedbo projekta v vrednosti nekaj manj kot pet milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020«, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo predvidoma prihodnji petek. Za razpis v vrednosti nekaj manj kot 742.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 593.000 evrov.

 • Predaja poslov ministrici dr. Angeliki Mlinar

  Po včerajšnjem imenovanju v Državnem zboru Republike Slovenije je novoizvoljena ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Angelika Mlinar, prevzela posle in vodenje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

 • Podpisana sporazuma za izvajanje programov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Sloveniji

  Podpisana sta sporazuma o programih, ki bosta v nadaljevanju omogočila podporo projektom s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Sporazum o programu Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade (Izobraževanje – krepitev človeških virov) in Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je na strani Slovenije podpisal Dimitrij Pur, vodja Nacionalne kontaktne točke, direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 • Slovenija v procesu priprave drugega poročila o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030

  Slovenija bo julija prihodnje leto na sedežu OZN v New Yorku drugič poročala o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko želimo v proces priprave nacionalnega pregleda vključiti širok krog deležnikov.

 • Evropska sredstva za novo ekonomsko‐poslovno infrastrukturo v Izoli

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Opremljanje Cone mestne industrije Vzhod«. Za projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 621.000 evrov.

 • Na mednarodni konferenci Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji o pomenu transparentne in smotrne porabe javnih sredstev

  Javna naročila ključno vplivajo na naše življenje, zato je kakovostno javno naročanje v interesu nas vseh, so prepričani udeleženci Mednarodne konference Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji: Zagotavljanje transparentnosti in integritete pri porabi javnih sredstev. Na konferenci je sodelovala tudi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, saj je bil izbrani pilotni projekt energetske sanacije Splošne Bolnišnice Trbovlje sofinanciran iz evropskih sredstev.

Iskalnik