Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Evropska sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)«. Za projekt v vrednosti 20,8 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 16 milijonov.

 • Evropska sredstva za širokopasovna omrežja naslednje generacije

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 29,5 milijona evrov, od tega 18,9 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 10,6 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 23,6 milijona evrov. Razpis bo v kratkem objavilo Ministrstvo za javno upravo.

 • Evropska sredstva za ureditev obrtne cone Ugar v Ribnici

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar« v Ribnici. Vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za zagon podjetij na problemskih območjih občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje in občin Pokolpja

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za javni razpis »Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R 2020–2021)«, ki ga je danes v Uradnem listu objavil Slovenski podjetniški sklad. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,9 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 2,1 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za zagon inovativnih podjetij

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)«, ki ga bo Slovenski podjetniški sklad objavil v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,16 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,56 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za spodbujanje kreativnih kulturnih industrij

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnosti 2020–2021«, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,21 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,63 milijona evrov.

 • Ministrica dr. Angelika Mlinar na obisku EU projektov v Trbovljah

  Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Angelika Mlinar je skupaj z ministrom za kulturo Zoranom Pozničem in državnim sekretarjem Alešem Bucikom v Trbovljah obiskala projekte, ki se izvajajo s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev.

 • Evropska sredstva za ureditev kolesarskega in peš nadhoda v Mariboru

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto« v Mariboru. Vrednost projekta znaša dobrih 370.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 206.000 evrov.

 • Evropska sredstva za ureditev površin za pešce in kolesarje na Ptuju

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«. Vrednost projekta znaša dobrih 580.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval dobrih 240.000 evrov.

 • O doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 na regijskih posvetih

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je včeraj v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu organizirala regijski posvet za potrebe priprave nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v Sloveniji. Posveta so se udeležili predstavniki in predstavnice ključnih lokalnih deležnikov, katerih delovanje in aktivnosti prispevajo k uresničevanju Agende 2030.

 • Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov v zahodni kohezijski regiji

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki ga bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo predvidoma jutri. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 1,15 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma nekaj več kot 921.000 evrov.

 • Na ustanovitveni seji Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke

  Predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) so se včeraj v Suhi na Koroškem udeležili dogodka »Z regijo gradimo Evropo«, na katerem je bilo ustanovljeno Evropsko združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS Geopark Karavanke.

 • Evropska sredstva za ukrepe trajnostne mobilnosti v Mestni občini Celje

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce«. Za izvedbo projekta v vrednosti 1,65 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 429.000,00 evrov.

 • Ministrica dr. Angelika Mlinar sprejela predstavnike kohezijskih regij

  Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Angelika Mlinar je danes v prostorih Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sprejela predstavnike Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) in Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS), ki sta se ga udeležila tudi predsednika Razvojnih svetov obeh regij, mag. Lilijana Madjar in Ivan Žagar.

 • Ministrica dr. Angelika Mlinar v Bruslju: »Evropska komisija potrdila napredek na informacijskem sistemu e-MA in umaknila napoved morebitne začasne zaustavitve plačil.«

  Ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Angelika Mlinar Ministrica zaključuje dvodnevni obisk v Bruslju. Danes se je prvič srečala z evropsko komisarko, pristojno za kohezijo in reforme, Eliso Ferreira, ki je ministrici sporočila, da Evropska komisija (EK) ne bo uresničila julija lani napovedane možnosti začasne zaustavitve plačil sredstev evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu e-MA. Ob tem je ministrica izrazila veselje: »Veseli me, da je Evropska komisija potrdila napredek na informacijskem sistemu e-MA, v katerega so moji sodelavci skupaj s kolegi z ministrstev v preteklem letu vložili res veliko naporov. Informacijski sistem deluje in omogoča nemoteno izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji. Še intenzivneje si bomo prizadevali za čimboljšo uporabniško izkušnjo.«

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje - Občina Rače-Fram«. Za izvedbo projekta v vrednosti nekaj manj kot pet milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020«, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo predvidoma prihodnji petek. Za razpis v vrednosti nekaj manj kot 742.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 593.000 evrov.

 • Predaja poslov ministrici dr. Angeliki Mlinar

  Po včerajšnjem imenovanju v Državnem zboru Republike Slovenije je novoizvoljena ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Angelika Mlinar, prevzela posle in vodenje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

 • Podpisana sporazuma za izvajanje programov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Sloveniji

  Podpisana sta sporazuma o programih, ki bosta v nadaljevanju omogočila podporo projektom s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Sporazum o programu Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade (Izobraževanje – krepitev človeških virov) in Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je na strani Slovenije podpisal Dimitrij Pur, vodja Nacionalne kontaktne točke, direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Iskalnik