Skoči do osrednje vsebine

70. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvajanja posameznih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti in njegove novele in predlaga, da Ustavno sodišče zavrne zahtevo za začasno zadržanje izvajanja posameznih določb omenjenega zakona.
Sprejela je tudi mnenje o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) in po proučitvi gradiva meni, da zahteva Upravnega sodišča ni utemeljena in da določbe četrtega odstavka 41. člena ZZDej-K niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Vlada predlaga, da Ustavno sodišče zavrne zahtevo za začasno zadržanje izvajanja posameznih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti in njegove novele

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvajanja drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena, prve alineje petega odstavka 3.a člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter četrtega do sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora, s prvopodpisanim poslancem Danijelom Krivcem, in ga posreduje Državnemu zboru RS.

Vlada meni, da predlog za začasno zadržanje izvajanja posameznih določb obravnavanih zakonov do končne odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije ni utemeljen, ker niso izpolnjeni pogoji za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb iz 39. člena Zakona o ustavnem sodišču. Z izvrševanjem izpodbijanih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti ne bodo nastale težko popravljive škodljive posledice, kot jih (pavšalno in neutemeljeno) navajajo predlagatelji v predlogu za zadržanje izvrševanja posameznih izpodbijanih določb, zato vlada predlaga, da Ustavno sodišče predlog zavrne.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada meni, da zahteva Upravnega sodišča za oceno ustavnosti posamezne določbe Zakona o zdravstveni dejavnosti ni utemeljena

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in ga posreduje Državnemu zboru.

Ustavno sodišče RS je 14. 8. 2019 Državnemu zboru posredovalo zahtevo Upravnega sodišča za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Vlada po proučitvi gradiva meni, da zahteva Upravnega sodišča RS za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) ni utemeljena in da določbe četrtega odstavka 41. člena ZZDej-K niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zdravje