Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 70. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog mnenja o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja drugega odstavka 3.
člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena,
prve alineje petega odstavka 3.a člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti ter četrtega do sedmega odstavka 41. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, Predlagatelj: minister za zdravje

2. Predlog mnenja zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za začetek postopka za
oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstveni dejavnosti, Predlagatelj: minister za zdravje