Skoči do osrednje vsebine

S potovanj po svetu ne prinašajte rastlin in proizvodov živalskega izvora

Bliža se čas počitnic in potovanj po vsem svetu. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča vse, ki bodo potovali v države zunaj Evropske unije, da lahko s potovanj v osebni prtljagi prinesejo le določene rastlinske in živalske proizvode, ki ne pomenijo tveganja za vnos bolezni živali in rastlin.

Ti proizvodi so lahko namenjeni le za osebno porabo in uporabo, se ne dajejo na trg in ne presegajo količin, določenih tudi glede na tveganje, povezano s posamezno tretjo državo.

Proizvodi živalskega izvora lahko pomenijo resno tveganje za vnos povzročiteljev bolezni živali v EU (slinavka in parkljevka, afriška prašičja kuga in klasična prašičja kuga). V evropski zakonodaji so z namenom preprečevanja tveganja za vnos povzročiteljev bolezni živali v veljavi stroga pravila, ki določajo, da potniki ob vračanju v EU s seboj ne smejo vnašati mleka in mesa ter proizvodov iz njih – izjema je otroško mleko v prahu, hrana za dojenčke in posebna hrana za živali, kjer je največja dovoljena količina dva kilograma.

Strogo je omejen tudi vnos jajc in nekaterih drugih proizvodov za osebno rabo in uporabo. V EU je iz tretjih držav tako dovoljeno prinesti največ dva kilograma jajc, največ 20 kilogramov rib in ribiških proizvodov ter največ dva kilograma medu, živih ostrig ali živih polžev.

Prav tako je brez ustreznih potrdil v osebni prtljagi v EU prepovedano prinašati rastline, semena, plodove ali nekatere lesene izdelke, saj z njimi lahko prinesemo nevarne škodljivce in bolezni rastlin. V osebni prtljagi lahko izjemoma prinesemo le ananas, datlje, banane, kokos in durian. Vse ostale rastline, ki se uvažajo v EU, je treba ustrezno pregledati in opremiti s fitosanitarnim spričevalom. Rastline, ki jih prinašamo iz držav EU, pa je treba opremiti z rastlinskim potnim listom.

Več informacij

  • Vnos osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora

    Proizvodi živalskega izvora (meso ali mleko in izdelki iz njih, ribiški proizvodi, med) ter hrana za hišne živali, ki jih potniki vnašajo v osebni prtljagi ali se pošiljajo po pošti lahko predstavljajo tveganje za zdravje rejnih živali v Evropski uniji (EU). V teh proizvodih so lahko prisotni povzročitelji bolezni živali, kot so slinavka in parkljevka ali klasična prašičja kuga in se lahko z njimi vnesejo iz držav, kjer so te bolezni prisotne.

  • Vnos osebnih pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov

    Rastline in rastlinski proizvodi, ki izhajajo iz držav izven Evropske unije (EU) in se vanjo vnašajo po pošti ali prenašajo v osebni prtljagi potnikov, predstavljajo resno tveganje za zdravje rastlin na ozemlju EU. Zlasti rastline oziroma njihovi deli, nabrani v naravi ali kupljeni pri nepreverjenem prodajalcu na drugem kontinentu, lahko s seboj prinesejo virusno, bakterijsko ali glivično okužbo oziroma jajčeca in druge razvojne stadije rastlinskih škodljivcev, ki se lahko v našem okolju pretirano razmnožijo.