Skoči do osrednje vsebine

Tretja razvojna os: o državnem prostorskem načrtu od Slovenj Gradca - jug do Dravograda

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek ter minister za naravne vire in prostor Jože Novak sta v skupni izjavi za javnost predstavila potek sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN) ter napredek pri gradnji tretje razvojne osi.
ministra stojita pred kamerami in mikrofoni novinarjev

Jože Novak, minister za naravne vire in prostor, in mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo | Avtor: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na pobudo Ministrstva za infrastrukturo pripravilo DPN za državno cesto od priključka Slovenj Gradec - jug do Dravograda z obvoznicami. Osnovni cilj nove prometne povezave, ki predstavlja severni del cestne povezave med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo, je zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem prostoru tako imenovane tretje razvojne osi.

DPN Slovenj Gradec–Dravograd bo javno objavljen od 10. junija do 12. julija 2024.

V ponedeljek, 10. junija 2024, bo na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor objavljeno javno naznanilo. V prostorih občin Slovenj Gradec in Dravograd ter Ministrstva za naravne vire in prostor bo javna razgrnitev gradiva. Javna predstavitev DPN bo v torek, 11. junija 2024, ob 17. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. 

Pobude, mnenja in pripombe je mogoče dati v času javne objave pisno kot:

  • zapis na Obrazec za pripombe,
  • ustno na javni obravnavi ter
  • po elektronski pošti gp.mnvp@gov.si, obvezno s pripisom: »DPN Slovenj Gradec–Dravograd«.

Načrtovano državno cesto sestavljajo trije značilni deli:

  • štiripasovna cesta med Otiškim vrhom oziroma mejo z občino Ravne na Koroškem in priključkom Slovenj Gradec - jug,
  • dvopasovna navezovalna cesta med Dravogradom in Otiškim vrhom ter
  • dvopasovna obvozna cesta po južnem robu Dravograda.

Namen DPN je umestiti traso državne ceste in spremljajočih objektov v prostor in podrobneje določiti gradbeno tehnične, oblikovalske, tehnološke, varstvene in druge pogoje za zagotavljanje ustreznih bivalnih, delovnih in proizvodnih razmer ter ukrepe za ohranjanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja. DPN je osnova za parcelacijo zemljišč ter izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, sprejem uredbe pa pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti.