Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Fajon: »Slovenija se je v dvajsetih letih članstva v EU izkazala kot zagovornica miru«

Pred dvajsetimi leti se je zgodila največja širitev EU doslej, na katero so se morale temeljito pripraviti tako Unija kot deset držav iz srednje, vzhodne in južne Evrope, ki so jim v naslednjih letih sledile še tri nove članice. Iz današnje perspektive je ta širitveni val videti kar pravi mali čudež, saj je ob številnih svetovnih in domačih izzivih težko vzdrževati enak tempo širitvenega procesa.
ministrica se smeji, v ozadju vidne majhne EU zastave in mesto

Ministrica Tanja Fajon | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Slovenija je z vstopom v EU izpolnila enega svojih jasnih strateških zunanjepolitičnih ciljev. Vključitev ni pomenila le sodelovanja v uspešnem in perspektivnem gospodarskem projektu, ki temelji na enem največjih trgov na svetu, temveč tudi priložnost, da postane del mirovnega projekta, ki zagotavlja stabilnost in varnost na evropski celini.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU poudarila: »Slovenija je v dveh desetletjih članstva v EU uniji zrasla in se razvijala, krepila svoje mednarodne vezi ter postala aktivna soustvarjalka evropske prihodnosti. Naša pot je zgled uspešne integracije in sodelovanja, ki temelji na vrednotah spoštovanja in solidarnosti. V dvajsetih letih smo kot država pokazali, da lahko majhne države igrajo ključno vlogo v veliki skupnosti. Slovenija se je izkazala kot glas razuma in zagovornica miru, tudi v najtežjih mednarodnih razmerah. Menim, da bi se morali v prihodnje še tesneje povezovati tam, kjer imamo ključne skupne interese: predvsem pri razvoju znanosti in izobraževanja, bančne in monetarne unije ter na področju varnosti in obrambe. Ob prihajajočih volitvah imamo priložnost okrepiti to zavezanost, še posebej med mladimi, ki so prihodnost naše skupne Evrope.«

mlada družina na referendumu za članstvo Slovenije v EU oddaja volilni listek

Referendum za članstvo Slovenije v EU | Avtor: Foto Bobo

Slovenija je od vstopa v EU deležna številnih spodbud in ugodnosti tako za državo kot za državljane. Postala je del enotnega trga EU, ki danes slovenskim podjetjem omogoča dostop do približno 450 milijonov potrošnikov, spodbuja gospodarsko rast in ustvarja delovna mesta. S sredstvi EU je bilo v Sloveniji izvedenih več kot 15.000 projektov, ki so prispevali k dvigu življenjske ravni in vsestranskemu razvoju. Prav tako je EU Slovencem odprla možnosti za delo in študij v drugih državah članicah. Leta 2007 je Slovenija še utrdila vezi z drugimi državami EU, saj je kot 13. država sprejela enotno evropsko valuto in se pridružila schengenskemu območju, ki evropskim državljanom lajša potovanje po EU.

Kot članica EU je Slovenija vzpostavila in še naprej ohranja najvišje svetovne standarde na področju varstva okolja ter kakovosti hrane in izdelkov. Članstvo v EU ji daje možnost sodelovanja pri oblikovanju skupne evropske politike na mnogih področjih, vključno z zunanjo politiko, varnostjo, migracijami, znanostjo in tehnologijo, okoljem in energijo, kar krepi njen vpliv v mednarodnem okolju in ji omogoča, da se njeni interesi upoštevajo pri odločitvah EU in da se učinkoviteje sooča z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe. Slovenija je v prvi polovici leta 2008 in drugi polovici leta 2021 uspešno predsedovala Svetu Evropske unije.

Danes je Slovenija del skupnosti 27 držav EU, ki so gospodarsko, socialno in politično tesno povezane. V zadnjih letih je EU doživljala mnoge krize, ki so dodatno utrdile pomen tesnega evropskega sodelovanja in medsebojne solidarnosti, tudi v Sloveniji, na primer med pandemijo covida-19 in njenimi posledicami za gospodarstvo, v času množičnih migracij ter ob žledolomu, požaru na Krasu in poplavah leta 2023. Prav ob nedavnih poplavah, ki so prizadele skoraj dve tretjini države, so Evropska komisija in države članice pokazale izjemno solidarnost.

ministri so si ogledala v poplavah prizadeva območja

Ministrica Fajon s hrvaškim ministrom Grlić Radmanom in ministrom Jevškom v Prekmurju | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

V okviru delovanja v EU je Slovenija postala prepoznavna po doslednih prizadevanjih na nekaterih področjih, ki si jih je zastavila kot prednostna, predvsem po svoji vlogi na področju širitve EU in Zahodnega Balkana. Slovenija je zagovornica širitve EU kot najmočnejšega geopolitičnega instrumenta EU in enega najpomembnejši vzvodov za krepitev politične in gospodarske stabilnosti ter varnosti. Podpiramo širitev EU na Zahodni Balkan in države Vzhodnega partnerstva ter si prizadevamo za bolj učinkovit proces pogajanj za članstvo v Uniji.

Aktivno podpira prizadevanja EU na področju konkurenčnosti ter zagovarja krepitev in poglabljanje notranjega trga. Zavzema se za odstranjevanje neupravičenih ovir za prost pretok blaga in storitev na enotnem trgu ter za olajšanje poslovanja podjetij, zlasti malih in srednje velikih. Za Slovenijo je pomembno tudi zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov. Od prostega pretoka na enotnem trgu EU morajo imeti koristi vsa podjetja, delavci in državljani EU.

Slovenija si prizadeva za vidnejši položaj razvoja podeželja v okviru kmetijske politike EU. Trajnostni razvoj podeželskih območij ter znanje in inovacije so ključ za našo odpornost in za pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Prav tako so ključnega pomena za ustrezno varstvo okolja in prilagajanje podnebnim spremembam. Le s trajnostnim razvijanjem podeželja bomo lahko zaustavili trend odhajanja mladih, opuščanja kmetijske proizvodnje in drugih negativnih pojavov.

mladi ljudje v rokah držijo slovensko in EU zastavo ter se smejijo

Obeležitev vstopa Slovenije v EU | Avtor: Foto Bobo

O prihodnosti v demokracijah državljanke in državljani odločamo s svojo izbiro na volitvah. Letošnje evropske volitve, ki bodo v Sloveniji 9. junija 2024, bodo po ocenah mnogih javnih raziskav velika preizkušnja. Vlada tudi z dogodki ob 20. obletnici članstva v EU državljanke in državljane spodbuja k udeležbi na evropskih volitvah s posebnim poudarkom na udeležbi mladih ali volivcev, ki bodo svoje glasove oddali prvič. V okviru programa aktivnega državljanstva vlada organizira obiske na srednjih šolah in gimnazijah, kjer predstavlja delo vlade kot izvršilne veje oblasti.