Skoči do osrednje vsebine

Opomnik za oddajo vloge zaradi poplav in plazov avgusta 2023

V petek, 22. marca 2024, se izteče rok za oddajo vloge za finančno pomoč za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023.

Pozivamo vse oškodovance, da pravočasno, in sicer najkasneje do petka, 22. marca 2024, pošljejo vlogo za finančno pomoč za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023.

Vloga se pošlje po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali se vloži osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur, in sicer najpozneje do 22. marca 2024.

Če oškodovanec ni prejel »predtiskanega obrazca«, lahko vlogo izpolni in podpiše sam ter pošlje na Agencijo po pošti kot priporočeno pošiljko ali vloži osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur najkasneje do petka 22. marca 2024.