Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč za ublažitev premoženjske škode zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023

V teh dneh odpošiljamo sveženj predtiskanih obrazcev za finančno pomoč oškodovancem/upravičencem, ki so utrpeli izgubo dohodka zaradi škode na stavbah in kmetijskih zemljiščih po poplavah in plazovih iz avgusta 2023 na podlagi Odloka o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023.

Podlaga za oblikovanje ukrepa finančne pomoči je pregled prijavljene in ocenjene škode, ki ga je opravila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).

Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • v letu 2023 je oddal zbirno vlogo v skladu uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za leto 2023,
  • v letu 2022 je dosegel vsaj 100.000 evrov standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • utrpel je škodo, ki presega 30 odstotkov standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022,
  • na dan 4. avgusta 2023 je kot nosilec vpisan v register kmetijskih gospodarstev iz zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • škoda, nastala na kmečkih ali poslovnih stavbah in na kmetijskih zemljiščih, je vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA,
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Za finančno pomoč po tem odloku se zagotovijo sredstva v višini 8,58 milijona evrov iz naslova Evropske unije.

Upravičenec pošlje vlogo za finančno pomoč za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023 po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali jo vloži osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur, in sicer najpozneje do 22. marca 2024.

*Če vlagatelj ni med prejemniki predtiskanega obrazca, ga lahko izpolni in podpiše sam, v skladu s petim odstavkom 5. člena Odloka, ter pošlje na Agencijo.