Skoči do osrednje vsebine

Nacionalna konferenca ob dnevu redkih bolezni in razširjeno presejalno testiranje novorojencev

Na Brdu pri Kranju je v organizaciji Ministrstva za zdravje in Združenja za redke bolezni Slovenija potekala 10. nacionalna konferenca ob dnevu redkih bolezni. Ena od tem je bila tudi razširitev programa presejalnega testiranja novorojencev – pravilnik, ki to ureja, bo jutri objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
V ospredju z lesom obite dvorane sta ženska in moški na invalidskih vozičkih, ki z rokami izvajata plesne gibe. a njima je oder, na njem za mizo sedi starejši gospod. Na platnu na steni nad odrom je pisana fotografija različnih ljudi.

Konferenco so popestrili paraplesalci plesnega kluba Zebra. | Avtor: Ministrstvo za zdravje

Konferenca je letos potekala prav na 29. februar, ki je zaradi 'redkega' pojavljanja tudi svetovni dan redkih bolezni. Z videonagovorom jo je odprla ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel, ki je dejala: »Dogodki, kot je današnji, predstavljajo priložnost za krepitev zavedanja o resnosti in kompleksnosti tega področja.« Na konferenci, ki jo je vodil prof. Jože Faganel, predsednik Združenja za redke bolezni, tudi sam bolnik z redko boleznijo, popestrili pa so jo paraplesalci plesnega kluba Zebra, so strokovnjaki predstavili različne vsebine s področja redkih bolezni.

Mag. Mateja Lopuh, državna koordinatorica razvoja paliativne oskrbe z Ministrstva za zdravje, je na primer spregovorila o možnosti vključevanja paliativnega pristopa v obravnavo bolnika z redko boleznijo. Predstavljen je bil primer obravnave družine z redko boleznijo in personalizirana pot oskrbe ter registracija testiranih družin in njihovo vključevanje v register Evropske referenčne mreže za redke bolezni. Izr. prof. dr. Irena Oblak je predstavila delovanje tima za redke bolezni na Onkološkem inštitutu Ljubljana, dr. Ana Blatnik pa Evropsko referenčno mrežo za paciente s sindromi genetske predispozicije za razvoj tumorjev. Udeleženci so slišali, kako poteka molekularna diagnostika pri dednih oblikah raka in kakšna je vloga koordinatorja pri kliničnih poteh bolnikov z redkimi dednimi predispozicijami za tumorje. Izr. prof. dr Urh Grošelj je predstavil pred kratkim zagnan Register redkih nemalignih bolezni (RRNB-RS), prof. dr. Tadej Battelino pa napovedal uvedbo novega programa presejanja novorojencev.

Ministrstvo za zdravje je namreč pred kratkim sprejelo Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Ta bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen v številki 17/2024, ki predvidoma izide jutri, 1. marca 2024, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi. S pravilnikom se razširja obseg presejalnega testiranja novorojencev za vrojene bolezni, in sicer iz 18 na kar 41 vrojenih bolezni, med njimi spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno adrenalno hiperplazijo. Navedeno bo omogočilo še učinkovitejše zgodnje odkrivanje redkih bolezni in na ta način zagotovilo še bolj razvit sistem presejanja novorojencev. Presejalno testiranje za vrojene bolezni se opravi iz vzorca posušene krvi novorojenca, ki se odvzame 48 do 72 ur po porodu in je ključnega pomena pri zgodnjem odkrivanju redkih bolezni, kar lahko bistveno vpliva na kakovost življenja novorojenca in njegove celotne družine.

Na nacionalni konferenci so poleg strokovnjakov sodelovali tudi bolniki in društva za redke bolezni. »Današnja konferenca je po eni strani priložnost za izmenjavo najnovejših dognanj in strokovnega znanja, po drugi strani pa tudi priložnost za povezovanje strokovnjakov, pacientov, njihovih svojcev in organizacij, ki delujejo na tem področju. Skozi sodelovanje in izmenjavo izkušenj se učimo, bolje razumemo drug drugega, najdemo nove ideje in oblikujemo nove strategije za podporo bolnikom,« je poudarila ministrica za zdravje. Povedala je še, da je Ministrstvo za zdravje v letu 2021 pripravilo nov Načrt dela na področju redkih bolezni za obdobje do leta 2030. »Program je potrdil Zdravstveni svet, zaradi česar smo lahko za področje zagotovili dodatna sredstva v skupni vrednosti več kot štiri milijone evrov. Dodatna sredstva so izvajalcem omogočila dodatne kadre v Centru za nediagnosticirane redke bolezni, ustanovitev in krepitev multidiciplinarnih timov zdravstvenih delavcev za obravnavo redkih bolezni v bolnišnicah na terciarni ravni, ustanovitev slovenskega vozlišča za evropske referenčne mreže, uvedbo Registra redkih nemalignih bolezni in podporo uvedbi novih programov presejanja novorojencev.« Zagotovila je, da so dodatna sredstva in uvedeni ukrepi le začetek skupne poti k izboljšanju kakovosti življenja bolnikov. »Nadaljevali bomo z odprtim dialogom, spodbujanjem raziskav ter vzpostavljanjem trajnostnih rešitev.«

Več o redkih boleznih, Registru redkih nemalignih bolezni, novem presejalnem programu novorojencev in multidisciplinarnih timih za obravnavo pacientov z redko boleznijo najdete na spodnjih povezavah:

Živeti z redko boleznijo in biti solidaren

Register redkih nemalignih bolezni za bolj učinkovito spremljanje in izboljšanje zdravstvene oskrbe

Iz nekaj kapelj krvi do odkritja tudi do petdeset redkih bolezni

Multidisciplinarni timi za celostno obravnavo pacientov z redko boleznijo