Skoči do osrednje vsebine

92. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela prve ukrepe, namenjene zaščiti javnega zdravstvenega sistema. Ti ukrepi bodo še posebej pomembni po prvem marcu, ko prenehajo veljati soglasja za nadurno delo zdravnikom, ki so se za ta korak odločili ob stavki Fidesa.

Ključno je, da direktorji javnih zdravstvenih zavodov dobijo vso potrebno podporo, da lahko bolnišnice in zdravstveni domovi prebivalcem še naprej zagotavljajo ustrezno zdravstveno oskrbo.

Prvi ukrep so usmeritve za organizacijo dela v javnih zdravstvenih zavodih, ki bodo omogočile nemoteno izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Na podlagi teh usmeritev bodo direktorji javnih zdravstvenih zavodov preverili različne oblike dela, kot so izmensko delo, dežurstva in stalna pripravljenost, ki omogočajo neprekinjeno zdravstveno varstvo v zavodih. V primeru nezadostnega števila zdravnikov bodo lahko ti razporejeni v izmensko delo, ki bo zagotovilo kontinuiteto oskrbe.

V primeru, ko javni zdravstveni zavod na podlagi analize ugotovi, da je obremenjenost zdravstvenega delavca v času izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva manjša od 25 odstotkov običajne delovne obremenitve, se lahko organizira stalna pripravljenost.

Poleg tega so bile določene tudi smernice za organizacijo skupnih dežurnih mest za izvajalce službe nujne medicinske pomoči, če ti sami ne morejo zagotoviti storitev. Javni zdravstveni zavodi bodo lahko sklenili medsebojni dogovor o lokaciji takšnega skupnega dežurnega mesta, kjer bo zagotovljena stalna prisotnost zdravnika.

Naslednji ukrep, ki ga je sprejela vlada, so usmeritve glede preklica soglasij za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugih izvajalcih zdravstvenih dejavnosti. Ta daje direktorjem priložnost, da pri vsakem posamezniku presodijo, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za delo pri drugem zavodu. Če niso, pa da takšna soglasja prekličejo. Poleg tega je vlada pozvala direktorje, da najpozneje do 28. februarja 2024 Ministrstvu za zdravje posredujejo predloge, kje je zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva smiselno ohraniti soglasja za delo izven matičnega zdravstvenega zavoda.

To so le prvi koraki, saj vlada v prihodnjih dneh načrtuje sprejetje dodatnih ukrepov, ki se bodo osredotočili na zagotavljanje nabora zdravstvenih storitev v času stavke. Vsi vladni ukrepi so usmerjeni v zaščito zdravja ljudi, tudi med stavko Fidesa, ki je sicer legitimna pravica posameznika. Vendar pa je nedopustno, da bi ceno plačevali pacienti, ki so v takšnih položajih najbolj ranljivi.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Državni sekretar v Ministrstvu za zdravje Denis Kordež na novinarski konferenci po seji vlade

Državni sekretar v Ministrstvu za zdravje Denis Kordež na novinarski konferenci po seji vlade | Avtor: Žan Kolman/KPV