Skoči do osrednje vsebine

Gozdarski in delovni inšpektorji skupaj nadzirali izvajanja del v gozdovih

Na pobudo Inšpekcije za gozdarstvo Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je bila v letu 2023 z Inšpektoratom za delo izvedena skupna akcija poostrenega nadzora nad izvajanjem del v gozdovih. Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje določb in predpisov Zakona o gozdovih glede strokovne usposobljenosti izvajalcev del ter Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
Gozdarski in delovni inšpektor v skupni akciji v gozdu

Skupni nadzor gozdarske in delovne inšpekcije v gozdu | Avtor: Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Gozdarski inšpektorji so preverjali, če so izvajalci del strokovno usposobljeni za izvajanje dela, ki ga opravljajo. Predvsem pri sekačih in traktoristih so preverjali, če imajo pridobljeno ustrezno raven izobrazbe oziroma ustrezen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Posebna pozornost inšpektorjev za delo pa je bila posvečena uporabi osebne varovalne opreme, strokovni usposobljenosti za varno in zdravo delo, uporabi pravilne tehnike dela pri sečnji, periodičnih pregledih delovne opreme ter zagotavljanja vsaj dveh delavcev na delovišču. Poleg tega so delovni inšpektorji preverjali ali se izvajajo periodična usposabljanja in preizkus usposobljenosti ter izvajanje periodičnih zdravstvenih pregledov.

V tokratni akciji so na območju celotne Slovenije inšpektorice in inšpektorji v 23 delovnih dneh na terenu pregledali 35 izvajalcev del (41 izvajalcev v letu 2022, ko je bila podobna akcija izvedena prvič). Na področju zagotavljanja strokovne usposobljenosti izvajalcev del v gozdovih v večini ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Več nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju spoštovanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Inšpektorji za delo so odkrili 30 nepravilnosti, ki so se predvsem nanašale na nezagotavljanje zdravstvenih pregledov, neuporabo osebne varovalne opreme ter pomanjkljivosti delovne opreme. Prav tako se ugotavlja, da samozaposleni v dejavnosti gozdarstva ne izdelajo pisne ocene tveganja in ne določijo varnostnih ukrepov.

Strokovna usposobljenost in uporaba osebne varovalne opreme sta med drugim zelo pomembna dejavnika za preprečevanje nezgod pri delu v gozdu. Le te so, ko se zgodijo, praviloma težje in smrtne. V gozdovih izvajajo dela in naloge tudi delavci brez pogodb o zaposlitvi. Ob tem se pojavlja veliko število samozaposlenih delavcev, ki dela v gozdu opravljajo sami, kar ni v skladu s pravilniki, ki predpisujejo, da morata biti na delovišču vsaj dva delavca v vidni ali slišni oddaljenosti.

Glede na število odkritih nepravilnosti in posledice nesreč pri delu v gozdovih bosta inšpekciji tudi v letošnjem letu izvedli poostren skupen nadzor.

Inšpektorji za gozdarstvo in za delo opozarjajo na nujnost strokovne usposobljenosti in ustrezne opremljenosti izvajalcev del v gozdovih, saj gre za izjemno nevarno delo. Napake pri delu v gozdovih se pogosto odražajo v zelo hudih telesnih poškodbah, včasih celo smrtnih žrtvah.

Varnost pri delu v gozdu je izjemno pomembna, zato naj se tega dela lotijo le tisti, ki so za take razmere usposobljeni in primerno opremljeni!