Skoči do osrednje vsebine

89. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog sprememb Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki podrobneje določajo upravičence do dostopa do računalniške opreme. Soglašala je tudi z razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2024/2025.

Sprejeti predlog sprememb Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti bo zagotovil bolj učinkovito delovanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme ranljivim skupinam prebivalstva. Ker vlada želi, da bi najbolj ranljive skupine prebivalstva računalniško opremo prejele v najkrajšem možnem času, predlog zakona za letos določa upravičence neposredno z zakonom. Namreč za razvoj digitalne pismenosti je bistvenega pomena, da imajo vsi otroci, vključeni v osnovnošolsko izobraževanje, tudi tisti iz socialno šibkejših družin, v domačem okolju na voljo ustrezno računalniško opremo. Zato sprememba določa upravičence, ki imajo vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje in so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evrov. Če ostane oprema, se lahko krog upravičencev razširi na drugi dohodkovni razred, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 369,11 evra. Predlagane spremembe Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti bodo prispevale k zmanjšanju digitalnega razkoraka v Sloveniji in omogočile, da bodo vse ranljive skupine prebivalstva lahko enakopravno sodelovale v družbi.

Vlada je dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2024/2025, v katerega je vključenih pet javnih visokošolskih zavodov in 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo za redni študij. Za študijsko leto 2024/2025 je bilo v soglasje Vladi Republike Slovenije predlaganih skupaj 20.241 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.839 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU), 1000 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2402 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Potrdila je tudi koledar državnih proslav in prireditev v letu 2024, kot ga je pripravil Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. V letošnjem letu bo osem državnih proslav. Poleg petih praznikov, ob katerih tradicionalno potekajo državne proslave vsako leto, obeležujemo tudi 20. obletnico vstopa Republike Slovenije v Zvezo NATO, 20. obletnico vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo in 105. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh na novinarski konferenci po seji vlade

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh na novinarski konferenci po seji vlade | Avtor: Žan Kolman/KPV

1 / 2