Skoči do osrednje vsebine

Objavljena uredba in pravilnik o zaščiti živali med prevozom

V Uradnem listu RS sta bila na temo prevoza živali objavljena dva nova predpisa in sicer Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o zaščiti živali med prevozom in Pravilnik o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom.

V zvezi s tem izpostavljamo nekaj pomembnih sprememb:

  • vsi, ki so do zdaj pridobili Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike v skladu s členom 17(2) Uredbe Sveta (ES) številka 1/2005 (potrdilo), morajo v skladu z novo zakonodajo do 1. julija 2027 opraviti obnovitveno usposabljanje,
  • potrdilo velja deset let in ne več do preklica, kot je veljalo do zdaj,
  • oseba z veljavnim potrdilom, ki ne opravi obnovitvenega usposabljanja ali zamudi rok za njegovo opravljanje (do 1. julija 2027), mora za ponovno pridobitev potrdila opraviti osnovno usposabljanje, ki vključuje tudi pisni preizkus znanja.

Potrdilo, ki ima kot veljavnost vpisano 'do preklica', po 1. juliju 2027 ne bo več veljavno. O tem bodo obveščene tudi ostale države članice Evropske unije.

Vsem, ki opravljajo prevoz živali, priporočamo, da se z novo zakonodajo podrobno seznanijo.

Vsi obrazci iz Pravilnika o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom (vloge, potrdila in izjave) so na voljo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.