Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine še za eno leto

V Sloveniji se bo 4. marca 2024 začasna zaščita za razseljene osebe iz Ukrajine podaljšala še za eno leto, in sicer do 4. marca 2025.

Svet EU je 19. oktobra 2023 sprejel Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2023/2409 o podaljšanju začasne zaščite, kot je bila uvedena z Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382. S tem sklepom se je začasna zaščita za osebe, razseljene iz Ukrajine, podaljšala še za eno leto, in sicer do 4. marca 2025.

Vlada Republike Slovenije je zato 18. januarja 2024 sprejela Sklep o spremembi Sklepa o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine. Sklep začne veljati 20. januarja 2024 in omogoča, da se bo začasna zaščita tudi v Republiki Sloveniji 4. marca 2024 podaljšala do 4. marca 2025.

Upravne enote bodo glede izdaje nove izkaznice osebe z začasno zaščito postopale na enak način kot pri prvem podaljšanju začasne zaščite v letu 2023. To pomeni, da bodo upravne enote osebam s priznano začasno zaščito v Sloveniji po uradni dolžnosti izdale nove izkaznice osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do 4. marca 2025, ki bodo nadomestile dosedanje izkaznice z veljavnostjo do 4. marca 2024

Izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do 4. marca 2025 bodo upravne enote v primeru pozitivne odločitve izdale tudi v vseh postopkih za priznanje začasne zaščite, v katerih še ni bilo odločeno. 

Izkaznica se osebi vroči pri upravni enoti, ki je izkaznico izdala, ali po pošti. Način vročitve predlaga prosilec za začasno zaščito ob vložitvi vloge za začasno zaščito oziroma oseba s priznano začasno zaščito. Izdaja izkaznice je za prosilce za začasno zaščito in osebe s priznano začasno zaščito brezplačna.