Skoči do osrednje vsebine

87. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji za vodjo krovne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja imenovala ministra za finance Klemna Boštjančiča. Poleg tega pa je imenovala tudi vodje in člane pogajalskih skupin za pogajanja po posameznih plačnih stebrih.

Vlada je sprejela sklep v zvezi s pristopom k nadaljnjim pogajanjem o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Za vodjo krovne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je imenovala ministra za finance Klemna Boštjančiča. Na mesto namestnika vodje je imenovala ministra za javno upravo Franca Propsa in na mesto namestnice vodje Lidijo Apohal Vučković iz Ministrstva za javno upravo.

Vlada je imenovala tudi štiri pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih.

Določila je tudi besedilo predloga novele Zakona o centralnem registru prebivalstva in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku. Gre za manj zahtevno spremembo Zakona o centralnem registru prebivalstva zaradi problematike porabe enotne matične številke občana (EMŠO). Znotraj šifre registra 50 namreč ni mogoče več zagotoviti prostih enoličnih EMŠO, zato se s spremembo zakona v uporabo uvaja šifre od 51 do 59.

Minister za finance Klemen Boštjančič, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za javno upravo Franc Props na novinarski konferenci po seji vlade

Minister za finance Klemen Boštjančič, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za javno upravo Franc Props na novinarski konferenci po seji vlade | Avtor: Danijel Kovačič Grmek/UKOM