Skoči do osrednje vsebine

Tanja Fajon: Želimo si intenzivno sodelovanje z avstrijsko Štajersko in podporo slovenski manjšini

Šestič se je odvilo zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Štajerska, ki se sestaja enkrat letno na plenarnem zasedanju. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in deželni glavar avstrijske Štajerske Christopher Drexler sta mu sopredsedovala v Celju. V skupni izjavi sta strani med drugim pozdravili pobudo slovenske manjšine za vzpostavitev tako imenovane Hiše sodelovanja v Gradcu.

"V Sloveniji sodelovanju s sosednjo deželo Štajersko pripisujemo poseben pomen, zato sem počaščena, da imam priložnost v vlogi sopredsedujoče sodelovati na 6. zasedanju Skupnega odbora. V posebno veselje mi je, da današnje zasedanje gostim na slovenskem Štajerskem v Celju, mestu, ki se ponaša z izjemno kulturno pestrostjo in raznolikostjo, z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, ki sega v rimsko dobo. Z zadovoljstvom ugotavljam, da se je v desetih letih sodelovanja v okviru skupnega odbora razvilo in okrepilo sodelovanje na mnogih področjih," je uvodoma nagovorila zbrane na plenarnem zasedanju Skupnega odbora Slovenija – Štajerska ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki je skupaj z deželnim glavarjem avstrijske Štajerske Christopherjem Drexlerjem nagovorila udeležence z obeh strani meje. Na plenarnem zasedanju so pregledali dosedanje sodelovanje in se dogovorili za nadaljnje povezovanje med Republiko Slovenijo in avstrijsko Deželo Štajersko. Slovenska in avstrijska stran bosta še naprej sodelovali in izmenjevali izkušnje na področjih javne uprave, izobraževanja, socialne in zdravstvene politike, prostorskega načrtovanja, okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarstva, turizma in kulture. Na zasedanju sta sodelujoči strani sprejeli Skupno izjavo SOSŠ.

Skupna izjava je zapisana tudi v nemškem jeziku.
 
Pred plenarnim zasedanjem so se sestali odbori na treh omizjih po posameznih področjih in dogovore predstavili na plenarnem zasedanju. Gre za področja javne uprave, izobraževanja, socialne in zdravstvene politike, prostorskega načrtovanja in okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter gospodarstva, turizma, kulture. "Z deželo Štajersko imamo intenzivno gospodarsko sodelovanje – blagovna menjava znaša skoraj četrtino celote slovensko-avstrijske blagovne menjave. Naši gospodarstvi povezujejo tudi neposredne naložbe: v Sloveniji je skoraj 140 naložb s Štajerske, na Štajerskem deluje okoli 100 slovenskih podjetij. Današnji dogovori vodijo k še dodatni krepitvi gospodarskega sodelovanja in odpirajo pot tehnološkim inovacijam in krožnemu gospodarstvu s poudarkom na zelenem in digitalnim prehodu. Izjemnega pomena so skupne aktivnosti pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – ob lanskih avgustovskih poplavah se je še posebej izkazalo, da  povezovanje, načrtovanje skupnih ukrepov, izmenjave informacij in obveščanje lahko bistveno prispevajo k reševanju življenj in dobrin na obeh straneh meje. Poudarim naj še velik pomen tesnejšega sodelovanja na vseh področjih, posebej pa še izobraževanja in kulture, za slovensko manjšino v Avstriji," je dodala ministrica po uspešnem zasedanju. 

Ob robu zasedanja sta se na dvostranskem srečanju pogovarjala z deželnim glavarjem avstrijske Štajerske Christopherjem Drexlerjem, kjer se je ministrica Fajon zahvalila za podporo slovenski manjšini na avstrijskem Štajerskem. "Slovenija se trajno zavzema za podporo prizadevanjem slovenske manjšine v Avstriji, da bi zagotovili dolgoročne in sistemske rešitve za uresničevanje njihovih pravic po 7. členu Avstrijske državne pogodbe. Upam, da bo štajerska deželna vlada še naprej tvorno sodelovala s slovensko manjšino na Štajerskem in prisluhnila tudi njihovim predlogom za krepitev manjšinskih pravic, na primer glede učenja slovenščine." Dodala je, da prav odbor Slovenija – Štajerska predstavlja dobro platformo za uresničevanje pravic slovenske manjšine, “zlasti preko projektov, kot je tako imenovana Hiša sodelovanja v Gradcu, ki bi združevala kulturne, gospodarske, turistične in druge dejavnosti skupnega pomena in za katero obstaja obojestranski interes.” Ministrica je sogovorniku prenesla tudi slovenska stališča glede schengenskega prostora in pozvala k uresničevanju pravic pripadnikov slovenske manjšine na Štajerskem. 

Ozadje SOSŠ:
Republika Slovenija in Dežela Štajerska sta se leta 2013 na srečanju med takratnim ministrom za zunanje zadeve Republike Slovenije in takratnim deželnim glavarjem Štajerske dogovorili, da se vzpostavi sodelovanje med Republiko Slovenijo in avstrijsko zvezno deželo Štajersko v obliki skupnega odbora. Do dogovora je prišlo zaradi obojestranskega interesa po krepitvi sodelovanja med slovenskimi ministrstvi in oddelki štajerske deželne vlade. Skupni odbor obravnava zadeve v skupnem interesu in si prizadeva za  učinkovito sodelovanje pri skupnih projektih ter doseganje sinergije pri skupnem delu. Skupni odbor zaseda enkrat letno, izmenično v Sloveniji in na Štajerskem. Ob letnem zasedanju skupnega odbora zasedajo tudi delovna omizja. Letna zasedanja se organizirajo v sodelovanju med Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in štajersko deželno vlado, na njih pa sodelujejo predstavniki slovenskih ministrstev, oddelkov štajerske deželne vlade in predstavnikov nekaterih drugih ustanov. Sodelovanje po področjih poteka neodvisno ves čas, tudi v času med letnimi zasedanji skupnega odbora. Za sodelovanje po področjih skrbijo pristojni organi obeh strani.

Prvo zasedanje skupnega odbora s Štajersko je potekalo 14. maja 2014 v Gradcu, potem ko sta se tedanja minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec in deželni glavar Štajerske Franz Voves dogovorila, da se vzpostavi sodelovanje med Republiko Slovenijo in avstrijsko zvezno deželo Štajersko v obliki skupnega odbora. Od takrat je zasedanje skupnega odbora potekalo vsako leto pet let zapored, izmenično na slovenski oziroma štajerski strani.