Skoči do osrednje vsebine

Izplačana dodatna predplačila in povračilo škode v gospodarstvu zaradi naravnih nesreč

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je po izvedenem drugem pozivu za oddajo vlog za predplačila in oceno škode v gospodarstvu oškodovancem v avgustovskih poplavah včeraj izplačalo predplačila v vrednosti dobrih 3,57 milijona evrov. Obenem je včeraj v vrednosti dobrih 65 tisoč evrov izplačalo tudi povračilo škode v gospodarstvu, nastale zaradi lanskega požara na Krasu.

Dodatno izplačanih še 3,57 milijona evrov predplačil oškodovancem avgustovskih naravnih nesreč

Oškodovanci, ki so v drugem pozivu do 1. decembra 2023 oddali vlogo za predplačila zaradi letošnjih avgustovskih naravnih nesreč, so danes prejeli izplačana predplačila v vrednosti 10 odstotkov ocenjene škode. Predplačila so bila večini prejemnikom izplačana preko Slovenskega podjetniškega sklada. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je do drugega roka prejelo 249 dodatnih vlog za predplačila v skupni vrednosti nekaj več kot 3,57 milijona evrov. Vsi prejemniki, ki so prejeli predplačila tako na podlagi prvega kot drugega poziva, so objavljeni na seznamu prejemnikov predplačil.

Nadaljnji koraki

Oškodovancem ni treba skrbeti glede nadaljnjih korakov, saj bodo o njih pisno obveščeni. Ministrstvo bo namreč predvidoma februarja poslalo vsem oškodovancem pisni poziv za predložitev dokazil o dejanski škodi.

Za škodo na strojih, opremi in zalogah bo treba predložiti cenilna poročila. Kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev:

  • pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (register vodi Slovenski inštitut za revizijo (si-revizija.si))
  • sodni cenilci (imenik sodnih cenilcev vodi Ministrstvo za pravosodje)
  • zavarovalniški cenilci (praviloma, če so bili stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka zavarovani oziroma izjemoma, če ni mogoče dobiti pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma sodnega cenilca).

Ministrstvo glede na številčnost oškodovancev predlaga, da si oškodovana podjetja po praznikih izberejo cenilca, ga kontaktirajo in se dogovorijo za pripravo cenilnega poročila za nastalo dejansko škodo. 

Aktualne informacije o ukrepih lahko podjetja najdejo na: Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah | GOV.SI

Povračilo škode v gospodarstvu zaradi lanskega požara na Krasu

Skladno s Programom odprave posledic škode v gospodarstvu po požaru na Krasu v letu 2022 je ministrstvo včeraj izplačalo povračilo škode v gospodarstvu, nastale zaradi omenjenega požara, petim oškodovancem v skupni vrednosti dobrih 65 tisoč evrov. Upravičenci so objavljeni na seznamu prejemnikov plačil.