Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je Javni razpis za podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo Javni razpis za podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja (JR KTO), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javni razpis je namenjen vzpostavitvi delovanja novih pisarn za prenos znanja (KTO) in nadgradnji obstoječih KTO na slovenskih javnih raziskovalnih organizacijah (JRO), krepitvi povezav in sodelovanju KTO z deležniki v inovacijskem ekosistemu ter pridobivanju znanj in spretnosti zaposlenih v KTO.

Ključno je povezovanje, sodelovanje in pretakanje znanja in izkušenj, tako znotraj konzorcija, kot širše ter pridobivanje kompetenc zaposlenih v KTO. Po naravi in potrebah se z vidika prenosa znanja JRO-ji razlikujejo, zato lahko izvajanje aktivnosti pisarn za prenos znanja smiselno razlikujemo glede na vlogo javnih visokošolskih zavodov ter vlogo javnih raziskovalnih zavodov v slovenskem prostoru. Slednji delujejo s poudarkom prenosa znanja preko  zaščite in trženja intelektualne lastnine (IL) v raziskovalnem prostoru, medtem ko javni visokošolski zavodi poleg navedenega delujejo širše na področju učinkov univerzitetnega znanja in poleg raziskovalcev vključujejo tudi študente. Zato javni razpis omogoča oblikovanje dveh konzorcijev, ki bosta s svojimi aktivnostmi naslovila specifične potrebe partnerstva v okviru konzorcija. Namen je, da se bosta konzorcija med seboj povezovala in krepila sinergije.

Cilj javnega razpisa je nadgradnja KTO in njihovo povezovanje ter sodelovanje v okviru dveh konzorcijev za krepitev področja prenosa znanja kot izhaja iz opredeljenih aktivnosti v predmetnem razpisu, strateškega patentiranja ter lajšanja prehoda znanstvenih spoznanj v gospodarsko prakso.

Razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, cilja politike 1:

  • Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja; specifičnega cilja 1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij.

Skupna okvirna vrednost javnega razpisa znaša največ do 4,3 milijona evra, na ravni posameznega izbranega konzorcija 2,15 milijona evra. 

Naziv Datum objave Rok prijave
22. 12. 2023
16. 2. 2024