Skoči do osrednje vsebine

167. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela Poročilo o izplačilih upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos. Uprava za zaščito in reševanje bo do 29. decembra letos izvedla izplačila upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam v skupni višini 78.183.418,97 evra. Vlada je potrdila tudi proračunske prerazporeditve.

Intervencijski stroški po avgustovskih poplavah bodo vsem prizadetim občinam povrnjeni pred koncem leta

Vse občine, ki so posredovale podpisane zahtevke z ustreznimi dokazili za intervencijske stroške po avgustovskih poplavah, bodo sredstva iz tega naslova dobile do 29. decembra letos.

Vlada je 21. septembra odločila, da se 138 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini 94.952.955,50 evra. URSZR je zagotovila sredstva in naložila, da na podlagi podanih zahtevkov prizadetih občin izvede postopke izplačil povračila upravičenih intervencijskih stroškov občinam, ki jih te izkažejo z verodostojnimi listinami. Vlada je URSZR za ta namen zagotovila več sredstev, kot so jih občine priglasile. Zato bodo vse občine sredstva iz tega naslova na svoj račun dobile najpozneje do 29. decembra letos.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Poročilo o izplačilih upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos. Odločila je, da URSZR konča postopke izplačevanja upravičenih intervencijskih stroškov občinam za potrjene zahtevke, ki jih je uprava dobila do vključno 21. decembra letos. Neporabljena finančna sredstva bo URSZR vrnila v proračun Republike Slovenije.

Poročilo, ki ga je danes sprejela vlada, obravnava izplačilo upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos, ob katerih je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah.

URSZR je prizadete občine pozvala, da predložijo zahtevke za izplačilo upravičenih intervencijskih stroškov, nastalih pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči med 4. in 31. avgustom letos, vključno z verodostojnimi listinami, ki so izkazovale upravičenost do povračila evidentiranih intervencijskih stroškov. Po izvršeni kontroli prejetih 155 enkratnih oziroma delnih zbirnih zahtevkov upravičenih intervencijskih stroškov in predloženih dokaznih listinah prizadetih občin je uprava izvedla kontrolo zahtevkov in listin. V nadaljevanju je uprava do 20. decembra letos izvedla izplačila upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam v višini 74.677.311,66 evra oziroma jih bo do 29. decembra letos v skupni višini 78.183.418,97 evra, kar je razvidno iz Poročila.

Sprejemanje podpisanih zahtevkov je bilo določeno do 21. decembra letos, ker leta 2023 po tem datumu ni več mogoče izvesti pregleda in izplačila do konca koledarskega leta. Občine so tako zahtevke z dokazili lahko vlagale tri mesece po sprejetju sklepa vlade.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada potrdila proračunske prerazporeditve

Vlada je potrdila prerazporeditve pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim bo URSZR v tekočo proračunsko rezervo in na postavko rezervacije za naravne nesreče prerazporedila neporabljene pravice porabe v višini 21,2 milijona evrov, ki jih je prejela za odpravo posledic naravnih nesreč.

Na Ministrstvo za pravosodje razporejamo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 6,5 milijona evrov. Namenjena bodo zagotavljanju ustreznih prostorov za delo pravosodnih organov v Ljubljani.

Na Generalštab Slovenske vojske pa prerazporejamo sredstva v višini 5,8 milijona evrov, ki bodo namenjena plačilu prvega vpoklica za nakup helikopterjev skladno z dogovorom med ministrstvoma za obrambo Italije in Slovenije o sodelovanju na področju vojaškega letalstva.

Vir: Ministrstvo za finance