Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila UVHVVR in MKGP glede postopkov v primeru odvzema goveda

Vezano na inšpekcijski postopek izredne verifikacije na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) dodatno pojasnjuje nekatera dejstva. V javnosti so se namreč pojavila vprašanja in napačna navajanja oz. zavajajoča prikazovanja nekaterih dejstev glede postopka odvzema govedi na kmetiji Možgan.

Kot je bilo že včeraj objavljeno, je bilo v okviru izredne verifikacije ugotovljeno kršenje posameznih določb nacionalne zakonodaje. UVHVVR na nekatere očitke o zavlačevanju z namenom prikrivanja dejstev dodatno pojasnjuje, da dosledno sledi svojemu internemu aktu - Navodilu o verifikaciji in preverjanju učinkovitosti uradnega nadzora – zato postopek izredne verifikacije odvzema goveda na kmetiji Možgan, ne odstopa od podobnih primerov.

UVHVVR poudarja, da konkretni inšpekcijski postopek še ni zaključen, prav tako izredna verifikacija še ni v celoti končana, zato podrobne informacije v tem trenutku niso na voljo. Ob tem velja poudariti, da so vse odvzete živali ustrezno oskrbovane, pri čemer je skrb za dobrobit živali najvišja prioriteta.

Ob vprašanjih glede upravnega postopka pri odvzemu živali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pojasnjuje, da je ugovor na zapisnik in izdano ustno odločbo ter predstavitev dejstev na kmetiji Možgan, MKGP prejelo 19. 11. 2023 po elektronski pošti. Tega je 20. 11. 2023 v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP) poslalo na Območni urad UVHVVR Novo mesto, ki je vodilo predmetno zadevo z napotilom, da morajo v skladu četrtim odstavkom Zakona o veterinarskih merilih skladnosti najpozneje v 8 dneh izdati pisno odločbo (pisni odpravek ustne odločbe na zapisnik), zoper katero bo imela stranka možnost pritožbe. Ugovor je bil namreč preuranjen, kajti v skladu z ZUP pritožbeni roki v primeru ustne odločbe na zapisnik tečejo od izdaje pisnega odpravka odločbe.

Ministrstvo je od Območne enote Novo mesto pritožbo v reševanje prejelo 6. 12, 2023. Odločba MKGP bo izdana v zakonskem roku.