Skoči do osrednje vsebine

Nova spletna aplikacija eSamonaročanje, za naročanje na termin obiska na upravni enoti

Aplikacija v prvi fazi omogoča naročanje na petih upravnih enotah, ki so doslej uporabljale stari sistem UEnaročanje – UE Ljubljana, UE Celje, UE Novo mesto, UE Litija in UE Logatec.

Od danes 2023 je aplikacija eSamonaročanje dostopna na elektronskem naslovu http://eSamonarocanje.gov.si.

Aplikacija je bila razvita na Ministrstvu za digitalno preobrazbo s strani pogodbenih zunanjih izvajalcev (Endava d.o.o. in Bi-Calculus d.o.o.), na podlagi dogovora z Ministrstvom za javno upravo in ob sodelovanju upravnih enot.

V naslednjih šestih mesecih je ob sodelovanju Ministrstva za javno upravo predvidena postopna uvedba še na preostalih upravnih enotah. Kasneje pa sledi uvedba še na drugih državnih organih, ki bodo za to zainterersirani.

Gre za sodoben pripomoček, ki bo upravnim enotam in drugim državnim organom pomagal pri organizaciji in delu s strankami. Predvsem pa bo pomagal strankam, za lažji in bolj organiziran dostop do javnih storitev, vključno z opomniki pred dogovorjenimi termini.

Na podlagi izkušenj pri uporabi bomo sistem stalno izboljševali in prilagajali dejanskim potrebam.