Skoči do osrednje vsebine

Uspešen dogodek o razpisih Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 2023 za področje prometa

24. novembra 2023 je potekal 9. nacionalni informativni dogodek, namenjen predstavitvi razpisov IPE Promet 2023, ki jih je 26. septembra 2023 objavila Evropska komisija. Informativni dan, ki ga vsako leto organizira Ministrstvo za infrastrukturo, je pritegnil številne udeležence iz različnih sektorjev in je bil odlična priložnost za pridobivanje ključnih informacij ter povezovanje.

Dogodek se je začel z uvodnim nagovorom mag. Andreja Rajha, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je pozdravil prisotne in izpostavil pomen sodelovanja pri prometnih projektih v okviru Vseevropskega prometnega omrežja (angleško Trans-European Transport Network - TEN-T). Sledilo je predavanje Philippeja Chantraina iz Generalnega direktorata za mobilnost in promet (angleško Directorate General for Mobility and Transport - DG MOVE) pri Evropski komisiji, ki je osvetlil programski vidik razpisov IPE  Promet 2023, ter v svoji predstavitvi opozoril na prenovo Uredbe TEN-T, za katero se pričakuje, da bo sprejeta v začetku prihodnjega leta. Dotaknil se je tudi prihodnjega razpisa IPE za alternativna goriva v prometu ter pričakovanj glede razpisov za vojaško mobilnost, kjer so predvidena sredstva sicer že v celoti dodeljena izbranim projektom.

Michal Ziliak iz Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (angleško European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) je predstavil prioritete, za katere so razpisana sredstva IPE Promet 2023 ter odgovarjal na vprašanja udeležencev. Po odmoru je sledil drugi del dogodka, kjer je g. Ziliak ponudil vpogled v postopke ocenjevanja in potrjevanja prejetih vlog na razpisih IPE Promet 2023.

Naslednji segment je zajemal postopke za uspešno pridobitev soglasja Republike Slovenije za prijavo na razpise IPE Promet 2023. Mag. Nataša Štor Zagoričnik je predstavila postopek prijave in roke za oddajo vlog v Sloveniji, medtem ko je Andrej Bibič z Ministrstva za naravne vire in prostor razložil postopek za izdajo potrdil za spremljanje območij Natura 2000 na razpisih IPE,  mag. Tina Kirn z Direkcije Republike Slovenije za vode pa je predstavila pridobitev izjave o vplivu projekta na stanje voda kot del postopka za potrditev okoljskih obrazcev na razpisih IPE.

Dogodek se je zaključil s kosilom in mreženjem, kjer so imeli udeleženci priložnost za neformalno izmenjavo mnenj ter vzpostavljanje povezav z drugimi potencialnimi prijavitelji. Odzivi na dogodek so bili pozitivni, udeleženci so izrazili zadovoljstvo z obsežnimi informacijami in priložnostjo za povezovanje v projektne konzorcije.

Ministrstvo za infrastrukturo se zahvaljuje vsem sodelujočim za udeležbo. Tudi v prihodnje bomo organizirali takšne dogodke, ki so pomembno orodje za krepitev sodelovanja in razvoja trajnostnih prometnih projektov.

Predstavitve govorcev so objavljene na spletni strani razpisa IPE Promet 2023.

Informacije o razpisu - nacionalna kontaktna točka