Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo o plačevanju oskrbnine za trajno odvzete rejne živali

Glede na določene napačne informacije o plačevanju oskrbnine za trajno odvzete rejne živali, ki se pojavljajo v medijih, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pojasnjuje naslednje:
  • Trajno odvzete rejne živali se ob odvzemu namestijo na lokacije, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o zaščiti rejnih živali. To pomeni, da se ne namestijo le pri društvih, ki delujejo v javnem interesu, temveč tudi na kmetijskih gospodarstvih, ki opravljajo dejavnost reje živali. Živali se najpozneje v 30 dneh po namestitvi prodajo.
  • Za čas namestitve do odkupa živali UVHVVR plačuje oskrbnino. Cena oskrbnine vključuje strošek namestitve (nastilja), krme in vode, strošek dela (oskrba živali, molža, pomoč veterinarju, nega po navodilih veterinarja…) in druge materialne stroške.
  • Višina oskrbnine je različna od primera do primera, saj je odvisna od večih dejavnikov, predvsem pa od zdravstvenega stanja živali. Pri tem UVHVVR poudarja, da je strošek oskrbnine namenjen tistemu, ki v tem času oskrbuje živali, to pa – kot že zapisano - niso vedno društva, kot se mestoma napačno povzema v medijih, temveč tudi druga kmetijska gospodarstva, ki nimajo statusa društva. Ta ukrep je bil v veljavi že v starem zakonu o zaščiti živali.
  • UVHVVR pri tem še dodaja, da strošek oskrbnine takšnih živali ni namenjen financiranju društev oziroma kmetijskih gospodarstev, temveč gre za stroške, ki so neposredno povezani z nastanitvijo in oskrbo odvzetih živali ter za zagotavljanje njihove dobrobiti in zdravstvenega varstva do prodaje.
  • Ob prodaji odvzetih živali se kupnina porabi za poplačilo stroškov postopka (transport živali in oskrbnina), razlika pa se nameni za zavetišča, ki zagotavljajo pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih hišnih živali.