Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo čebelarjem glede sporočanja števila čebeljih družin v Register čebelnjakov

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča čebelarje, da se s 1. decembrom 2023 izteka rok za sporočanje števila čebeljih družin v Register čebelnjakov na popisna datuma 15. april 2023 in 31. oktober 2023.

UVHVVR čebelarje, ki podatkov o številu čebeljih družin še niso sporočili kot to določa Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč, poziva, da to storijo čimprej. Hkrati priporoča, da za sporočanje podatkov izberejo najenostavnejšo možnost elektronske oddaje podatkov preko spletne aplikacije brez potrebne avtorizacije.

Vse informacije glede sporočanja podatkov, vključno z ostalimi možnimi načini sporočanja in obrazci, so dostopne na spletni strani UVHVVR v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin