Skoči do osrednje vsebine

Za Letni program športa v letu 2024 več kot 45 milijonov evrov

Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na današnji peti redni seji Sveta potrdil Letni program za šport 2024 v višini 45,16 milijona evrov. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo za izvajanje programa namenilo 43,13 milijona evrov, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa dodatna dobra dva milijona evrov.
pet oseb za mizo ob predstavitvi mag. Židana

Uroš Mohorič, mag. Dejan Židan, Janja Zupančič, mag. Dejan Plastovski

1 / 3

Strokovni svet RS za šport je podal pozitivno mnenje k Letnemu programu športa v Republiki Sloveniji za leto 2024. Državni sekretar, pristojen za šport, mag. Dejan Židan je ob tem dejal, da je v planu, da se javni razpis objavi v začetku prihodnjega leta, da lahko šport financiramo najkasneje v začetku meseca aprila. Za letni program smo namenili kar 35 odstotkov več, kot je bilo sprva namenjeno za program v letu 2023, Obenem je Židan napovedal namen po ustanovitvi zamejske športne koordinacije po vzoru Zamejske gospodarske koordinacije v letu 2024. »S tem širimo naš športni prostor,« je bil jasen Židan.

Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni bo zaradi nekaj novih pobud na sami seji Sveta najprej obravnavala Pravno-administrativna komisija, nato pa bo pravilnik na korespondenčni seji ponovno obravnaval Svet.

Strokovni svet RS za šport se je seznanil tudi z Letnim poročilom Inšpektorata RS za šport za leto 2022, Letnim poročilom varuha športnikovih pravic za leto 2022 in mandatnim poročilom za obdobje 2018–2023 ter z Letnim poročilom Slovenske antidoping organizacije za leto 2022. V zvezi s predstavljenimi poročili so člani na svetu govorili tudi o potrebi po organu za zaščito integritete v športu, po zgledu držav, ki tovrstne agencije že imajo. V Evropi je takšnih pet, in sicer so to Finska, Švica, Danska, Avstrija in Estonija. S podobnim izzivom se ukvarja tudi Nemčija, po kateri se pogosto radi zgledujemo, je dejal državni sekretar mag. Dejan Židan in dodal: »Imamo idejo o ustanovitvi agencije za integriteto v športu, vendar pa se bomo glede strukture in pristojnosti te še posvetovali s stroko. Naše razmišljanje je kljub nekaj primerom v Evropi vendarle pionirsko.«

Člani Sveta so se strinjali, da je potrebno narediti več na področju preprečevanja nasilja v športu, predvsem pa tudi na usposobljenosti trenerjev v rekreativnih programih. Kot je opozoril glavni inšpektor za šport Peter Lević, trenerji tam pogosto niso usposobljeni, mnogo športnih delavcev pa niti ni vpisanih v razvide športnih delavcev. Varuh športnikovih pravic dr. Rožle Prezelj je med drugimi svojimi priporočili opozoril tudi, da je potrebno motivirati mlade športne delavce za delo z otroki: »Ustrezen odnos do strokovnega kadra je ključen za uresničevanje nacionalnega interesa.« Na tem področju je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport že naredilo prve korake, ko je povečalo plačilo športnih trenerjev v letu 2023.

Strokovni svet RS za šport je dal tudi pozitivno mnenje k Letnemu programu športa v Republiki Sloveniji za področje športne vzgoje otrok in mladine za leto 2024, ki ga je predstavila državna sekretarka Janja Zupančič in povedala, da se sredstva na vseh postavkah povečujejo. Svet je prikimal tudi predlogu Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni za področje športne vzgoje otrok in mladine, ki je potreben zaradi nedavne reorganizacije vlade in razdelitve področja športa med dve ministrstvi.

Letni program športa za leto 2024

  • Sredstva namenjena Letnemu programu športa na državni ravni v letu 2024

    Vsebinski razrez sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za izvajalce Letnega programa športa.
    Strategije in programi