Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo upravičencem za uveljavitev finančnega nadomestila za zlato trsno rumenico

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je le še nekaj dni časa za oddajo vloge za izplačila finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih v tekočem letu. Vlogo morajo upravičenci izpolniti skladno z navodili in jo elektronsko poslati na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP).
Pogled na rdeče liste vinske trte.

Pojav zlate trsne rumenice na rdeči sorti trte. | Avtor: Gabrijel Seljak

1 / 3

Finančno nadomestilo je nov letošnji ukrep pomoči vinogradnikom na okuženih območjih za odstranjene in uničene simptomatične trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov simptomatičnih trsov. Do finančnega nadomestila je upravičen vinogradnik, ki je vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev (RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila v skladu z Uredbo o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 85/23) ter vloži vlogo v skladu s to uredbo.

UVHVVR opozarja, da mora upravičenec najmanj en dan pred oddajo vloge na AKTRP obvezno urediti stanje v RKG glede števila trsov ter v RKG vložiti zapisnik fitosanitarnega preglednika o potrditvi pojava zlate trsne rumenice na posameznih gerkih.

Fitosanitarni pregledniki v začetku tega tedna zaključujejo s pregledi v vinogradih in izdajo zapisnikov za potrditev pojava zlate trsne rumenice v letošnjem letu. Vse vinogradnike, ki vloge za finančno nadomestilo še niso oddali, in bodo za oddajo vloge na AKTRP pooblastili svojega kmetijskega svetovalca, UVHVVR poziva, da se s svojim kmetijskim svetovalcem čim prej dogovorijo za termin za vnos vloge.

Dodatne informacije o pogojih za pridobitev finančnega nadomestila in vložitvi vloge so dostopne na spletni strani UVHVVR v Navodila za uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih.

Vlogo morajo upravičenci izpolniti skladno z navodili in jo elektronsko poslati na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) namreč najpozneje do 31. oktobra 2023.