Skoči do osrednje vsebine

Izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo osrednjega dela železniške postaje Ljubljana

Direkcija za infrastrukturo je danes prejela gradbeno dovoljenje za gradnjo nadhoda in postajne dvorane železniške postaje Ljubljana, ki ga je včeraj izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Nov nadhod s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tudi tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod bo omogočal peš povezavo med centrom mesta in Bežigradom (z Masarykove do Vilharjeve ceste). V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo kart, čakalnica za potnike, sanitarije ipd. Skupna bruto tlorisna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano znaša 13.665 kvadratnih metrov. Nadzemna višina predvidenih objektov bo do največ 24 metrov (sleme strehe), največja globina pa približno -4.8 metra od kote terena (zaklonišče).

V okviru projekta železniške postaje Ljubljana je predvidena tudi nadgradnja tirne infrastrukture, signalnovarnostnih naprav ter rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter dostopi na severni in južni strani ter gradnja dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe in dvig peronov na 55 cm nad gornjim robom tirnice, z novimi nadstreški.

Javno naročilo za izvedbo osrednjega dela postaje bo objavljeno še v letošnjem letu.

Za izdelavo projektne dokumentacije so bila odobrena evropska sredstva v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope. Prav tako so za izvedbo nadgradnje zagotovljena povratna evropska sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Na spletnem portalu Krajšamo razdalje je na voljo več  informacij o projektu nadgradnje železniške postaje Ljubljana.

Prikaz novega nadhoda na železniški postaji Ljubljana

Prikaz novega nadhoda na železniški postaji Ljubljana | Avtor: Direkcija za infrastrukturo

1 / 2